Moja firma - mój sukces


plakat-1200x628

 

 Mamy przyjemność poinformować, że Fundusz Pomerania Sp. z o.o. w Szczecinie realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich "Moja firma - mój sukces".

Funduszem Pomerania (lider projektu) w partnerstwie z Północną Izbą Gospodarczą w Szczecinie w partnerstwie z oraz partnerem Usługi Szkoleniowe Maciej Perzyński, realizuje projekt pn. „Moja firma – mój sukces”. Projekt dofinansowany jest z środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w ramach Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy.

Projekt zapewnia wsparcie osób młodych w zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej poprzez udzielenie bezzwrotnej (dotacji) na utworzenie przedsiębiorstwa oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy z umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, a także wsparcie pomostowe. Celem projektu jest wzrost liczby mikroprzedsiębiorstw przez stworzenie szansy na samozatrudnienie 36 uczestnikom projektu, pozostających bez pracy, w wieku 18-29 lat, zamieszkujące lub uczące się na terenie woj. zachodniopomorskiego w terminie 01.09.2021r – 28.02.2023r.

W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące zadania:

  1. diagnoza kompetencji i predyspozycji kandydatów w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej,
  2. wsparcie szkoleniowe
  3. wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości
  4. finansowe wsparcie pomostowe

 W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 665 627 244 od poniedziałku do soboty w godzinach 8.00-19.00.

Nabór trwa do 31 stycznia 2022 r.

 

Lider projektu:

Fundusz Pomerania Sp z o.o.

Pl. Brama Portowa 1

70-225 Szczecin

Tel: 91/813 01 10

 

docx

Regulamin przyznawania środków

Rozmiar : 115.89 kb
Dodanie : 2021-12-23
Modyfikacja : 2021-12-23
docx

Zał. 1. Biznesplan

Rozmiar : 75.19 kb
Dodanie : 2021-12-23
Modyfikacja : 2021-12-23
docx

Zał. 2. Karta oceny biznesplanu

Rozmiar : 56.20 kb
Dodanie : 2021-12-23
Modyfikacja : 2021-12-23
docx

Zał. 3. Umowa o wsparcie finansowe

Rozmiar : 74.45 kb
Dodanie : 2021-12-23
Modyfikacja : 2021-12-23
docx

Zał. 4. Oświadczenie o uzyskanej pomoc de minimis

Rozmiar : 47.88 kb
Dodanie : 2021-12-23
Modyfikacja : 2021-12-23
docx

Zał. 5. Oświadczenie o nieuzyskaniu pomocy de minimis

Rozmiar : 47.76 kb
Dodanie : 2021-12-23
Modyfikacja : 2021-12-23
xlsx

Zał. 6. Formularz pomocy de minimis

Rozmiar : 106.25 kb
Dodanie : 2021-12-23
Modyfikacja : 2021-12-23
docx

Zał. 7. Zestawienie planowanych wydatków w ramach wsparcia pomostowego

Rozmiar : 42.08 kb
Dodanie : 2021-12-23
Modyfikacja : 2021-12-23
doc

Zał. 8. Oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z dwóch różnych źródeł

Rozmiar : 58.37 kb
Dodanie : 2021-12-23
Modyfikacja : 2021-12-23
docx

Zał. 9. Wniosek o przyznanie wsparcia pomosotowego

Rozmiar : 46.70 kb
Dodanie : 2021-12-23
Modyfikacja : 2021-12-23
docx

Zał. 10. Karta oceny formalnej i merytorycznej wsparcia pomostowego

Rozmiar : 52.23 kb
Dodanie : 2021-12-23
Modyfikacja : 2021-12-23
docx

Zał. 11. Umowa o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego

Rozmiar : 66.36 kb
Dodanie : 2021-12-23
Modyfikacja : 2021-12-23
docx

Zał. 12. Zestawienie poniesionych wydatków

Rozmiar : 43.49 kb
Dodanie : 2021-12-23
Modyfikacja : 2021-12-23
docx

Zał. 13. Oświadczenie potwierdzające aktualność przedstawionych danych

Rozmiar : 44.27 kb
Dodanie : 2021-12-23
Modyfikacja : 2021-12-23
pdf

harmonogram-wsparcia-w-projekcie-szkolenia

Rozmiar : 239.58 kb
Dodanie : 2022-03-09
Modyfikacja : 2022-03-09

 

docx

Zał. 1. Formularz rekrutacyjny

Rozmiar : 81.96 kb
Dodanie : 2021-12-23
Modyfikacja : 2021-12-23
docx

Regulamin rekrutacji uczestników

Rozmiar : 122.31 kb
Dodanie : 2021-12-23
Modyfikacja : 2021-12-23
docx

Zał. 2. Karta oceny predyspozycji kandydata

Rozmiar : 56.34 kb
Dodanie : 2021-12-23
Modyfikacja : 2021-12-23
doc

Zał. 3. Karta weryfikacji formalnej formularza rekrutacyjnego

Rozmiar : 97.28 kb
Dodanie : 2021-12-23
Modyfikacja : 2021-12-23
doc

Zał. 4. Karta oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego

Rozmiar : 112.64 kb
Dodanie : 2021-12-23
Modyfikacja : 2021-12-23
docx

Zał. 5. Formularz diagnozy potrzeb szkoleniowych

Rozmiar : 49.10 kb
Dodanie : 2021-12-23
Modyfikacja : 2021-12-23
docx

Zał. 6. Opis sektorów wykluczonych

Rozmiar : 103.47 kb
Dodanie : 2021-12-23
Modyfikacja : 2021-12-23
doc

Zał. 7. Umowa o wsparcie szkoleniowe

Rozmiar : 96.26 kb
Dodanie : 2021-12-23
Modyfikacja : 2021-12-23
doc

Zał. 8. Oświadczenie uczestnika Projektu aktywizacji zawodowej

Rozmiar : 70.14 kb
Dodanie : 2021-12-23
Modyfikacja : 2021-12-23
xlsx

harmonogram-wsparcia-w-projekcie-szkolenia

Rozmiar : 609.65 kb
Dodanie : 2022-03-08
Modyfikacja : 2022-03-08

 

docx

Zał. 1. Formularz rekrutacyjny

Rozmiar : 81.96 kb
Dodanie : 2021-12-23
Modyfikacja : 2021-12-23
docx

Regulamin rekrutacji uczestników

Rozmiar : 122.31 kb
Dodanie : 2021-12-23
Modyfikacja : 2021-12-23
docx

Zał. 2. Karta oceny predyspozycji kandydata

Rozmiar : 56.34 kb
Dodanie : 2021-12-23
Modyfikacja : 2021-12-23
doc

Zał. 3. Karta weryfikacji formalnej formularza rekrutacyjnego

Rozmiar : 97.28 kb
Dodanie : 2021-12-23
Modyfikacja : 2021-12-23
doc

Zał. 4. Karta oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego

Rozmiar : 112.64 kb
Dodanie : 2021-12-23
Modyfikacja : 2021-12-23
docx

Zał. 5. Formularz diagnozy potrzeb szkoleniowych

Rozmiar : 49.10 kb
Dodanie : 2021-12-23
Modyfikacja : 2021-12-23
docx

Zał. 6. Opis sektorów wykluczonych

Rozmiar : 103.47 kb
Dodanie : 2021-12-23
Modyfikacja : 2021-12-23
doc

Zał. 7. Umowa o wsparcie szkoleniowe

Rozmiar : 96.26 kb
Dodanie : 2021-12-23
Modyfikacja : 2021-12-23
doc

Zał. 8. Oświadczenie uczestnika Projektu aktywizacji zawodowej

Rozmiar : 70.14 kb
Dodanie : 2021-12-23
Modyfikacja : 2021-12-23
xlsx

harmonogram-wsparcia-w-projekcie-szkolenia

Rozmiar : 609.65 kb
Dodanie : 2022-03-08
Modyfikacja : 2022-03-08


Celem projektu jest wzrost liczby mikroprzedsiębiorstw przez tworzenie szansy na samozatrudnienie 36 Uczestnikom Projektu, pozostających bez pracy, w wieku 18-29 lat.

Dofinansowanie projektu z UE: 1 821 992,52 zł

Okres realizacji projektu 01.09.2021 r. - 28.02.2023 r. 

Nr projektu: POWR.01.02.01-32-K005/21

Regulamin rekrutacji uczestników

 

 

 

Nabór biznesplanów

Ogłaszamy nabór biznesplanów dla I grupy uczestników projektu „Moja firma – mój sukces”. Biznesplany wraz z załącznikami należy składać w siedzibie biura projektu w terminie od 24.03. do 25.03. 2022r”

 

xlsx

Kopia Wsparcie w ramach projektu - zestawienie

Rozmiar : 16.00 kb
Dodanie : 2022-04-26
Modyfikacja : 2022-04-26
xlsx

harmonogram-wsparcia-w-projekcie-predyspozycje UP

Rozmiar : 608.98 kb
Dodanie : 2022-05-23
Modyfikacja : 2022-05-23
pdf

Wsparcie w ramach projektu - zestawienie

Rozmiar : 148.61 kb
Dodanie : 2022-04-26
Modyfikacja : 2022-04-26

Wsparcie w ramach projektu - zestawienie

 

pdf

harmonogram-wsparcia-w-projekcie-szkolenia 3 osoby

Rozmiar : 231.80 kb
Dodanie : 2022-06-02
Modyfikacja : 2022-06-02