Moja firma - mój sukces

plakat-1200x628

 

 Mamy przyjemność poinformować, że Fundusz Pomerania Sp. z o.o. w Szczecinie realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich "Moja firma - mój sukces".

Funduszem Pomerania (lider projektu) w partnerstwie z Północną Izbą Gospodarczą w Szczecinie w partnerstwie z oraz partnerem Usługi Szkoleniowe Maciej Perzyński, realizuje projekt pn. „Moja firma – mój sukces”. Projekt dofinansowany jest z środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w ramach Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy.

Projekt zapewnia wsparcie osób młodych w zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej poprzez udzielenie bezzwrotnej (dotacji) na utworzenie przedsiębiorstwa oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy z umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, a także wsparcie pomostowe. Celem projektu jest wzrost liczby mikroprzedsiębiorstw przez stworzenie szansy na samozatrudnienie 36 uczestnikom projektu, pozostających bez pracy, w wieku 18-29 lat, zamieszkujące lub uczące się na terenie woj. zachodniopomorskiego w terminie 01.09.2021r – 28.02.2023r.

W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące zadania:

  1. diagnoza kompetencji i predyspozycji kandydatów w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej,
  2. wsparcie szkoleniowe
  3. wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości
  4. finansowe wsparcie pomostowe

 

Lider projektu:

Fundusz Pomerania Sp z o.o.

Pl. Brama Portowa 1

70-225 Szczecin

Tel: 91/813 01 10


Celem projektu jest wzrost liczby mikroprzedsiębiorstw przez tworzenie szansy na samozatrudnienie 36 Uczestnikom Projektu, pozostających bez pracy, w wieku 18-29 lat.

Dofinansowanie projektu z UE: 1 821 992,52 zł

Okres realizacji projektu 01.09.2021 r. - 28.02.2023 r. 

Nr projektu: POWR.01.02.01-32-K005/21

Regulamin rekrutacji uczestników

doc

Zał. 3. Regulamin rekrutacji_Karta weryfikacji formalnej form - wersja monochromatyczna

Rozmiar : 885.76 kb
Dodanie : 2021-09-23
Modyfikacja : 2021-09-23
doc

Zał. 4. Regulamin rekrutacji_Karta oceny merytorycznej formularza rekrutacji - wersja mono

Rozmiar : 901.12 kb
Dodanie : 2021-09-23
Modyfikacja : 2021-09-23
docx

Zał. 5. Regulamin rekrutacji Formularz diagnozy potrzeb szkoleniowych - wersja mono

Rozmiar : 832.84 kb
Dodanie : 2021-09-23
Modyfikacja : 2021-09-23
docx

Zał. 6. Regulamin rekturacji opis-sektorow-wykluczonych - wersja monochromatyczna

Rozmiar : 887.47 kb
Dodanie : 2021-09-23
Modyfikacja : 2021-09-23
doc

Zał. 7. Regulamin rekrutacji Umowa o wsparcie szkoleniowe - wersja monochromatyczna

Rozmiar : 883.71 kb
Dodanie : 2021-09-23
Modyfikacja : 2021-09-23
docx

Zał. 1 Regulamin rekrutacji uczestników - wersja monochromatyczna

Rozmiar : 926.62 kb
Dodanie : 2021-09-23
Modyfikacja : 2021-09-23
doc

Zał. 1. Regulamin rekrutacji Formularz rekrutacyjny - wersja monochromatyczna

Rozmiar : 983.55 kb
Dodanie : 2021-09-23
Modyfikacja : 2021-09-23
doc

Zał. 2. Regulamin rekrutacji_ karta oceny predyspozycji kandydata -wersja monochromatyczna

Rozmiar : 873.98 kb
Dodanie : 2021-09-23
Modyfikacja : 2021-09-23

Regulamin przyznawania środków

 

docx

Zał. 3 Regulamin przyznawania środków - wersja monochromatyczna

Rozmiar : 916.60 kb
Dodanie : 2021-09-23
Modyfikacja : 2021-09-23
docx

Zał. 1. Regulamin przyznawani Biznesplan - wersja monochromatyczna

Rozmiar : 852.41 kb
Dodanie : 2021-09-23
Modyfikacja : 2021-09-23
docx

Zał. 2. Regulamin przyznawania Karta oceny biznesplanu - wersja monochromatyczna

Rozmiar : 837.43 kb
Dodanie : 2021-09-23
Modyfikacja : 2021-09-23
docx

Zał. 3. Regulamin przyznawania Umowa o wsparcie finansowe - wersja monochromatyczna

Rozmiar : 856.00 kb
Dodanie : 2021-09-23
Modyfikacja : 2021-09-23
docx

Zał. 4. Regulamin przyznawania oświadczenie o uzyskanej pomoc de minimis - wer

Rozmiar : 827.90 kb
Dodanie : 2021-09-23
Modyfikacja : 2021-09-23
docx

Zał. 5. Regulamin przyznawania oświadczenie o nieuzyskaniu pomocy de minimis - wersja

Rozmiar : 827.16 kb
Dodanie : 2021-09-23
Modyfikacja : 2021-09-23
xlsx

Zał. 6. Regulamin przyznawania formularz_pomoc_de_minimis_-_rozpKE_nr_1407_201 wersja monoch

Rozmiar : 888.40 kb
Dodanie : 2021-09-23
Modyfikacja : 2021-09-23
docx

Zał. 7. Regulamin przyznawania Zestawienie_PLANOWANYCH_wydatkow_w_ramach_wsparcia_pomostowego - wers

Rozmiar : 823.75 kb
Dodanie : 2021-09-23
Modyfikacja : 2021-09-23
docx

Zał. 9. Regulamin przyznawania Wniosek o przyznanie wsparcia pomosotowego - wersja monochromatyczna

Rozmiar : 51.65 kb
Dodanie : 2021-09-23
Modyfikacja : 2021-09-23
doc

Zał. 8. Regulamin przyznawania oświadczenie_o_niekorzystaniu_równolege - wersja mono

Rozmiar : 842.75 kb
Dodanie : 2021-09-23
Modyfikacja : 2021-09-23
docx
docx

Zał. 11. Regula Umowa o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego - wersja monochromatyczna

Rozmiar : 846.74 kb
Dodanie : 2021-09-23
Modyfikacja : 2021-09-23