Zachodniopomorski Fundusz Rozwoju

Zachodniopomorski Fundusz Rozwoju powstał w wyniku podpisania w dniu 1 sierpnia 2017 roku Umowy pomiędzy Zachodniopomorską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. a Województwem Zachodniopomorskim.

CELE ZFR:

•             likwidowanie barier w dostępie do kapitału

•             wspieranie projektów inwestycyjnych

•             wspieranie MŚP w rozwijaniu działalności gospodarczej

•             tworzenie nowych miejsc pracy

•             wzmacnianie potencjału rozwojowego regionalnej gospodarki

•             wspieranie podnoszenia kwalifikacji pracowników

•             wspieranie działań informacyjno-promocyjnych prowadzonych przez przedsiębiorstwa

•             finasowanie/współfinansowanie projektów badawczych

•             promocja gospodarcza Pomorza Zachodniego na arenie krajowej i międzynarodowej

•             wspieranie działań z zakresu rewitalizacji

•             wspieranie innych obszarów z zakresu polityki rozwoju miast i obszarów wiejskich

Fundusz Pomerania dzięki Zachodniopomorskiemu Funduszowi Rozwoju realizuje projekty reporęczeniowe, które umożliwiają wsparcie przedsiębiorców w formie poręczeń kredytów i produktów wadialnych.

Poręczenia udzielane przez Fundusz Pomerania pochodzą ze środków Zachodniopomorskiego Funduszu Rozwoju z wkładów wniesionych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013. Dzięki tej formie wsparcia przedsiębiorcom z naszego regionu łatwiej będzie uzyskać dostęp do finansowania zewnętrznego.

Pomoc dostępna w ramach poręczeń nie ma formy bezpośredniego dofinansowania, co oznacza, że nie wiąże się bezpośrednio z przekazaniem środków finansowych przedsiębiorcy, lecz udzielana jest w ramach rynkowych instrumentów finansowych. Wsparcie to może być również udzielone w formie pomocy de minimis.

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu.
Chętnie odpowiemy na Państwa pytanie.

Centrum Biurowe POSEJDON,
Brama Portowa 1, 70-225 Szczecin
(Wejście C od ul. Kaszubskiej, piętro I)

Napisz do nas
biuro@funduszpomerania.pl

Telefon kontaktowy
+48 91 813 01 10