Polityka prywatności i plików Cookies

Polityka prywatności służy jako pomoc w zrozumieniu, jakie dane zbiera Fundusz Pomerania Sp. z o.o. i w jakim celu oraz do czego je wykorzystujemy. Te informacje są ważne, dlatego prosimy o dokładne zapoznanie się z tym dokumentem.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku.

 Kto będzie administratorem danych?

Administratorem Twoich danych będzie Fundusz Pomerania Sp. z o.o. w Szczecinie, Plac Brama Portowa 1, 70-225 Szczecin, adres www: http://funduszpomerania.pl adres e-mail: biuro@funduszpomerania.pl, tel. 91 813 01 10

Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione odbiorcom jedynie z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa, w szczególności regulujących ochronę danych osób fizycznych. Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym itp. – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora. Także Instytucjom finansowym udzielającym produktów finansowych stanowiących przedmiot poręczenia udzielanego przez Administratora, podmiotom realizującym zabezpieczenie udzielanego poręczenia, realizującym reporęczenie, biurom informacji gospodarczej. Twoje dane mogą być również przekazywane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania na odpowiedniej podstawie prawnej (np. dla potrzeb toczącego się postępowania karnego). Co do zasady dane mogą być powierzone do przetwarzania jedynie podmiotom związanym z Administratorem wiążącym prawnie instrumentem gwarantującym bezpieczeństwo tych danych. Listę naszych Partnerów znajdziesz pod linkiem https://funduszpomerania.pl/partnerzy .

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej proszę, skontaktuj się z naszym Inspektorem Ochrony Danych. Jest to osoba, z którą można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem. Jeżeli chcesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych skorzystaj z danych kontaktowych wskazanych poniżej:

Adres korespondencyjny: Fundusz Pomerania Sp. z o.o.,
pl. Brama Portowa 1, 70-225 Szczecin
E-mail: iod@funduszpomerania.pl

Jakie dane przetwarzamy?

Przetwarzamy dane, jedynie w przypadkach: zgody osoby, której dane dotyczą lub w związku z zawieraniem, wykonaniem lub egzekwowaniem zawartych umów, wypełnianiem ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z przepisów prawa lub wykonywaniem zadań realizowanych w interesie publicznym, ochroną żywotnych interesów osób, których dane dotyczą oraz realizacją uzasadnionych prawnie interesów Administratora lub strony trzeciej,
w szczególności związanych z dbałością o jakość oferowanych usług doradczych i produktów finansowych, poręczeń i re poręczeń kredytowych, leasingu oraz wadiów przetargowych, dochodzenie ewentualnych roszczeń oraz promocja produktów finansowych i usług doradczych

Są to przede wszystkim dane przekazane na podstawie umów o świadczenie usług, a także dane które nam podajesz np. w ramach formularzy lub okien dostępnych na naszych stronach www, jak również dane, które pozostawiasz w ramach poruszania się po naszych stronach www czyli m.in. te, które pozostawiasz w tzw. plikach cookies.

Pliki cookies

Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w Twoich urządzeniu końcowym (np. komputerze, laptopie, smartfonie, Smart TV). Cookies zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalną nazwę. W plikach cookie przechowywane są informacje, które są często niezbędne do prawidłowego działania witryny internetowej. W plikach cookie może być przechowywany unikalny numer który identyfikuje Twoje urządzenie ale na jego podstawie nie jest ustalana Twoja tożsamość. Strona internetowa wydawcy może umieścić plik cookie w przeglądarce, jeśli przeglądarka to umożliwia. Co ważne, przeglądarka zezwala stronie internetowej na dostęp jedynie do plików cookies umieszczonych przez tę stronę, a nie do plików umieszczonych przez inne strony internetowe.

Stosujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka) i inne pokrewne technologie, które mają na celu:

 • zapewnienie bezpieczeństwa podczas korzystania z naszych stron www,
 • ulepszenie świadczonych przez nas usług poprzez wykorzystanie danych w celach analitycznych i statystycznych (co pomagaja nam zrozumieć, w jaki sposób jak korzystasz z naszych stron www, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości)
 • poznanie Twoich preferencji na podstawie sposobu korzystania z naszych stron www
 • dostosowywanie zawartości stron www do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych (np. pliki cookies pozwalają w szczególności rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb)
 • wyświetlanie spersonalizowanych reklam, które odpowiadają Twoim zainteresowaniom

Z uwagi na czas życia cookies i innych podobnych technologii, stosujemy dwa zasadnicze rodzaje tych plików:

 • sesyjne – pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej i aplikacji lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
 • stałe – przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies i inne podobne technologie, stosujemy ich następujące rodzaje:

 • niezbędne do działania stron www- umożliwiające korzystanie z naszych stron www, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania,
 • pliki służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania,
 • wydajnościowe – umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych i aplikacji,
 • funkcjonalne – umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej i aplikacji itp.,
 • reklamowe – umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań;
 • statystyczne – służące do zliczana statystyk dotyczących stron internetowych.

Zakres wykorzystywania plików cookies i innych technologii możesz określić w ustawieniach Twojej przeglądarki. Z poziomu przeglądarki internetowej, możliwe jest np. samodzielne zarządzanie plikami cookies. W najpopularniejszych przeglądarkach istnieje m.in. możliwość:

 • zaakceptowania obsługi cookies, co pozwala użytkownikowi na pełne korzystanie z opcji oferowanych przez witryny internetowe;
 • zarządzania plikami cookies na poziomie pojedynczych, wybranych przez użytkownika witryn;
 • określania ustawień dla różnych typów plików cookie, na przykład akceptowania plików stałych jako sesyjnych itp.;
 • blokowania lub usuwania cookies.

Bez wprowadzenia zmian ustawień, informacje te mogą być zapisywane w pamięci Twojego urządzenia.

Podawanie danych Administratorowi, jest co do zasady dobrowolne. Obowiązek podania danych może wynikać jedynie z przepisu powszechnie obowiązującego prawa. Niepodanie danych w zależności od podstawy prawnej i okoliczności może powodować brak możliwości lub odmowę realizacji celu bądź niewłaściwą lub w innym zakresie realizację celu, w którym są pozyskiwane. Dane nie są poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, ani nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Zakres przetwarzanych danych może się różnić – o informacje w tym zakresie możesz zawsze zapytać naszego Inspektora Ochrony Danych (dane kontaktowe poniżej).
 

Jakie są cele oraz podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych i przez jaki okres będą przetwarzane?

 Cele przetwarzanie danych:Podstawy prawne:Okres przetwarzania:
1wykonanie umowy na linii Fundusz Pomerania – Przedsiębiorca (tymi umowami są najczęściej umowy o udzielenie poręczenia, umowy poręczenia, regulaminy, które akceptuje Przedsiębiorca przed skorzystaniem z danej usługi), w tym świadczenie usług na rzecz Przedsiębiorcy, w tym także dopasowywanie usług do jego potrzeb, analizowanie i udoskonalanie usług oraz zapewnianie bezpieczeństwa usługart. 6 ust. 1 lit b) RODO – niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest użytkownik (Przedsiębiorca)art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (rozliczenia finansowe i podatkowe)art. 6 ust. 1 lit a) RODO – na podstawie odrębnej zgody, która obejmuje zakres danych szerszych, niż to wynika z powszechnie obowiązującego prawaDo czasu wygaśnięcia danej umowy, z tym zastrzeżeniem, że czasami, dane te mogą być przetwarzane również po wygaśnięciu tej umowy, jednak wyłącznie jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń
2 marketing w tym analizowanie i profilowanie danych w celach marketingowych produktów i usług administratora, pomiary statystyczne,art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadniony interes administratora.art. 6 ust. 1 lit a) RODO – na podstawie odrębnej zgody, która obejmuje zakres danych szerszych, niż to wynika z powszechnie obowiązującego prawado czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu
3ustalenie i dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniemart. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadniony interes administratoraart. 6 ust. 1 lit. c) RODO – niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorzedo czasu wygaśnięcia umowy, jednak okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie będzie niezbędne do dochodzenia roszczeń lub obroną przed takimi roszczeniami przez Administratora

Jakie masz prawo w stosunku do Twoich danych?

Masz prawo do przejrzystej i wolnej od opłat informacji oraz dalszej komunikacji w sprawie przetwarzania Twoich danych. Przysługują Ci również następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez Nas Twoich danych osobowych:

 • prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych,
 • prawo żądania sprostowania danych
 • prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody możesz dodatkowo skorzystać z poniższych praw:

 • prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi) możesz dodatkowo skorzystać z poniższych praw:

 • prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu administratora możesz dodatkowo skorzystać z poniższych praw:

 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją.

Po skutecznym wniesieniu prawa do sprzeciwu Twoje dane nie będą przetwarzane o ile nie będzie istnieć ważna prawnie uzasadniona podstawa do przetwarzania, nadrzędna wobec Twoich interesów, praw i wolności lub podstawa do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem Ochrony Danych (dane powyżej). Zawsze przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Drobne, dobre rady

Pamiętaj o tym, że:

 • gdy korzystasz z jednego komputera wspólnie z innymi użytkownikami, po zakończeniu korzystania ze stron www Funduszu Pomerania Sp. z o.o., do których jesteś zalogowany, koniecznie się wyloguj, czyli „wyjdź” ze swoich ustawień, aby nikt nie mógł ich podejrzeć,
 • dane podane przez Ciebie przy rejestracji znasz tylko Ty i Fundusz Pomerania Sp. z o.o. Z naszej strony gwarantujemy, że nikomu nie zostaną ujawnione, Ty też zachowaj ostrożność w udostępnianiu ich osobom trzecim,
 • zdarza się, że osoby korzystające z Sieci chcą „wyciągnąć” od Ciebie informacje na Twój temat i użyć ich przeciwko Tobie bądź innym osobom. Mogą to czynić np. z chęci zysku lub, w ich mniemaniu, dla dobrej zabawy. Zachowaj ostrożność. Upewnij się, kim jest osoba, która pyta Cię o dane osobowe, jaką reprezentuje instytucję. Pamiętaj, że to właśnie Ciebie chronią stosowne regulacje prawne, w tym dotyczące ochrony danych osobowych.

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu.
Chętnie odpowiemy na Państwa pytanie.

Centrum Biurowe POSEJDON,
Brama Portowa 1, 70-225 Szczecin
(Wejście C od ul. Kaszubskiej, piętro I)

Napisz do nas
biuro@funduszpomerania.pl

Telefon kontaktowy
+48 91 813 01 10