FAQ - Pytania i odpowiedzi

FAQ

Często zadawane pytania

Czy Fundusz może zabezpieczyć 100% kredytu?

Nie. Fundusz może zabezpieczyć do 80% kwoty kredytu/pożyczki nie więcej niż 1.500.000 zł.

Co decyduje o przyznaniu poręczenia?

O przyznaniu poręczenia decyduje ocena zdolności kredytowej Klienta wyliczana na podstawie dokumentów złożonych do Banku.

Jak długo trwa ocena wniosku o poręczenie?

Po otrzymaniu kompletnego wniosku z Banku, decyzję o przyznaniu poręczenia można otrzymać nawet do dwóch dni.

Ile kosztuje poręczenie kredytu?

W zależności od kwoty i okresu poręczenia (zgodnie z tabelą opłat i prowizji). Dysponujemy również poręczeniami, które są bezpłatne dla Klienta – pochodzą ze środków Zachodniopomorskiego Funduszu Rozwoju.

Czy można poręczyć kredyt inwestycyjny przyznany na okres 15 lat?

Tak. Okres trwania kredytu może być dowolny. Natomiast poręczenie Funduszu może być przyznane na okres do 84 miesięcy.

Czy okres kredytowania może być dłuższy niż okres poręczenia?

Tak.

Czy poręczeniem może zostać objęty kredyt przeznaczony na refinansowanie poniesionych wydatków?

Tak, przy czym:

  • W przypadku inwestycji trwających możliwe jest finansowanie ze środków Zachodniopomorskiego Funduszu Rozwoju oraz ze środków własnych Funduszu,
  • w przypadku inwestycji już zakończonej poręczenie możliwe jest jedynie ze środków własnych Funduszu

Czy przedmiotem kredytowania może być zakup gruntu?

Tak, jeśli grunt będzie wykorzystywany w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Czy można objąć poręczeniem trwający już kredyt/pożyczkę?

Nie, Fundusz może poręczyć jedynie nowo zawartą umowę o kredyt/pożyczkę.

Czy fundusz może odmówić poręczenia pomimo pozytywnej decyzji Banku?

Tak, istnieje taka możliwość.

Czy strata w wyniku finansowym dyskwalifikuje Przedsiębiorcę co do możliwości uzyskania poręczenia?

Nie, strata nie jest jednoznaczna z brakiem możliwości uzyskania poręczenia. Fundusz podejmując decyzje, bierze pod uwagę także inne czynniki mające wpływ na zdolność kredytową Przedsiębiorcy.

Czy nowopowstała firma może uzyskać poręczenie kredytu/pożyczki?

Tak, oczywiście. Fundusz zabezpiecza również kredyty/pożyczki dla nowo utworzonych podmiotów, w tym spółek celowych.

Czy Fundusz monitoruje przyznane poręczenie?

Tak, Fundusz w okresie obowiązywania poręczenia monitoruje poręczenie.

Czy Przedsiębiorca ma obowiązek udokumentować wydatkowanie kredytu fakturami?

W przypadku poręczeń bezpłatnych, finansowanych ze środków Zachodniopomorskiego Funduszu Rozwoju Przedsiębiorca może zostać poproszony o udokumentowanie wydatkowania fakturami, często wystarczy oświadczenie Klienta. W przypadku finansowania poręczenia ze środków własnych Funduszy faktury nie są wymagane.

Czy poręczenie w ramach programu Zachodniopomorskiego Funduszu Rozwoju może być łączone ze środkami UE?

Nie. Poręczenia do kredytów, pożyczek i leasingów udzielane w ramach programu „Poręczenie z reporęczeniem ZARR” mogą zabezpieczyć wyłącznie środki udzielone na warunkach rynkowych. Nie można łączyć tej formy wsparcia z dotacjami czy pożyczkami ze środków Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskich lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej.

W jaki sposób mogę sobie założyć konto w systemie?

W prawym górnym rogu strony www.funduszpomerania.pl mamy zakładkę „ESOK”. Na stronie pojawi się przycisk „Załóż konto”. Należy wypełnić kolejne pola.

Email: Adres mailowy, który służyć będzie do komunikacji. Wysyłane na ten adres będą automatyczne komunikaty o etapie lub statusie wniosków, fakturach, konieczności uzupełnienia danych, itp.

Hasło: indywidualne hasło, które służyć będzie do logowania się do aplikacji, musi ono spełniać widoczne na ekranie wymogi dotyczące znaków, możliwe jest również skorzystanie z generatora haseł

Powtórz hasło: powtórne wpisanie tego samego hasła

NIP: podanie nr NIP w celu identyfikacji podmiotu gospodarczego, nr NIP służyć będzie jako login do logowania po aktywacji konta

Numer telefonu: nr kontaktowego telefonu do bezpośredniego kontaktu, na nr telefonu będą również wysyłane powiadomienia sms

Po uzupełnieniu wszystkich danych wybieramy „Załóż konto”, na adres email zostanie wysłany link aktywacyjny ważnych 48h.

Jakich danych potrzebuję, żeby się zalogować?

Niezbędny jest numer NIP, który jest loginem oraz utworzone hasło. Jeśli nie pamięta się hasła można skorzystać z opcji przypomnienia hasła.

W jaki sposób mogę odzyskać hasło?

Są dwie opcje przypomnienia hasła, jedna to wysłanie mailem linka do restartu, druga polega na wysłaniu kodu na numer telefonu podany przy rejestracji.

Jakie wnioski mogę złożyć poprzez system?

Przy pomocy systemu można złożyć wniosek o linię wadialną, poręczenie w ramach linii oraz wadium jednostkowe.

Skąd będę wiedział na jakim etapie jest wniosek?

System kontaktuję się poprzez wysyłanie wiadomości emalii oraz w każdej chwili na swoim profilu można sobie sprawdzić jakie wnioski zostały złożone i na jakim są etapie.

Co się wydarzy gdy w trakcie wprowadzania wniosku wystąpi problem w łączem internetowym?

Każdy krok jest zapisywany i można wrócić do wniosku, który zapisany jest jako wersja robocza.

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu.
Chętnie odpowiemy na Państwa pytanie.

Centrum Biurowe POSEJDON,
Brama Portowa 1, 70-225 Szczecin
(Wejście C od ul. Kaszubskiej, piętro I)

Napisz do nas
biuro@funduszpomerania.pl

Telefon kontaktowy
+48 91 813 01 10