Poręczenia Gwarancji Bankowych

Sprawdź szczegóły oferty

Poręczenia gwarancji bankowych

Parametry produktu Jak otrzymać poręczenie? Korzyści Dokumenty do pobrania

Gwarancja jest to pisemne zobowiązaniem Banku do wypłacenia osobie uprawnionej (Beneficjentowi gwarancji), określonej sumy na żądanie przedłożone w Banku zgodnie z warunkami gwarancji i w terminie jej ważności.

Gwarancje bankowe obejmują w szczególności:

 • gwarancje zapłaty za dostawy oraz usługi (w tym z odroczonym terminem płatności)
 • gwarancje dobrego wykonania kontraktu
 • gwarancje wadialne/przetargowe

Poręczeniem mogą być objęte Gwarancje udzielone przez Instytucję Finansującą, z którą Fundusz podpisał umowę o współpracy.

Parametry:

 • poręczenie może wynieść do 80% wartości Gwarancji (z zastrzeżeniem, że odpowiedzialność Funduszu nie obejmuje odsetek i innych kosztów ubocznych)
 • poręczenie może zostać udzielone na okres obowiązywania Gwarancji wydłużony o 6 miesięcy
 • zabezpieczenie stanowi weksel własny in blanco
 • prowizje i opłaty zgodnie z obowiązująca Tabelą

Poręczenia Gwarancji udzielane są przez Fundusz jedynie z wykorzystaniem środków z Zachodniopomorskiego Funduszu Rozwoju. W związku z powyższym, w sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się zapisy Metryk Produktu.

W przypadku pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu.  Poręczenie w kilku krokach

  1. Złóż wniosek o poręczenie Gwarancji wraz z załącznikami we współpracującym z nami Banku.
  2. Bank, za Twoją zgodą, przekaże nam wszystkie potrzebne dokumenty.
  3. Fundusz przeprowadzi niezależnie ocenę ryzyka związanego z transakcją.
  4. Decyzję o udzieleniu poręczenia otrzymasz przed udzieleniem Gwarancji.
  5. Umowę o udzielenie poręczenia możesz podpisać bezpośrednio w Instytucji Finansującej.
  6. Po podpisaniu umowy poręczenia i gwarancji, ustanowieniu zabezpieczeń oraz zapłacie prowizji – gwarancja wraz z jej poręczeniem zostaną udzielone.

  W przypadku pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu.   Korzyści dla przedsiębiorcy

   • szybka procedura
   • niskie opłaty za poręczenie
   • alternatywa dla tradycyjnych zabezpieczeń

   W przypadku pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu.    Dokumenty do pobrania

    W przypadku pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu.     Kontakt

     Zapraszamy do kontaktu.
     Chętnie odpowiemy na Państwa pytanie.

     Centrum Biurowe POSEJDON,
     Brama Portowa 1, 70-225 Szczecin
     (Wejście C od ul. Kaszubskiej, piętro I)

     Napisz do nas
     biuro@funduszpomerania.pl

     Telefon kontaktowy
     +48 91 813 01 10