Poręczenia wadialne

Sprawdź szczegóły oferty

Poręczenia wadialne

Parametry produktu Jak otrzymać poręczenie? Korzyści Dokumenty do pobrania

Startujesz w przetargach? Skorzystaj z poręczenia wadialnego!

Czy wiesz, że nie musisz wpłacać wadium w pieniądzu? Możesz skorzystać z naszego poręczenia.

Wniosek o poręczenie możesz złożyć poprzez nasz Elektroniczny System Obsługi Klienta. Złożenie wniosku zajmie tylko kilkanaście minut.

Dzięki poręczeniu wadium:

 • nie musisz wpłacać wadium w pieniądzu
 • zwiększasz swoją płynność finansową,
 • możesz wystartować w większej ilości przetargów,
 • Zamawiający ma pewne zabezpieczenie i sprawdzonego Wykonawcę,

Zabezpieczenie jest udzielane na okres trwania całej umowy. Czy wiesz, że jeśli wpłaciłeś gwarancję należytego wykonania umowy możesz zamienić formę zabezpieczenia na poręczenie i odzyskać zamrożone pieniądze?

O poręczeniu wadialnym:

 • Roczny limit wadialny do kwoty 1 miliona złotych
 • Pojedyncze poręczenie wadialne do kwoty 500 tysięcy złotych

Opłaty:

 • Pojedyncze poręczenie wadialne – od 250 zł
 • Otworzenie rocznego limitu wadialnego – 400 zł

Chcesz skorzystać? Skontaktuj się z nami:

 • Małgorzata Statkiewicz, tel. 661 590 540
 • Aneta Moroń, tel. 605 399 420

Lub napisz do nas:   

  Fundusz Pomerania Sp. z o.o. jest uprawniony do udzielania poręczeń zapłaty wadium na podstawie art. 97 ust. 7 pkt 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, tzn. jest podmiotem o którym mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

  Oferta poręczeń zapłaty wadium skierowana jest do Przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą lub mających siedzibę na terenie województwa zachodniopomorskiego. O poręczenia Funduszu Pomerania Sp. z o.o. mogą wnioskować mikro, mali i średni Przedsiębiorcy spełniający warunki określone w załączniku nr I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu WE.

  Poręczenia zapłaty wadium pozwalają Przedsiębiorcom na udział w postępowaniach przetargowych bez zamrażania środków pieniężnych na okres związania z ofertą. Poręczenia mogą być użyte do postępowań prowadzonych w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych, jak również poza ustawą w oparciu o np. regulaminy własne, jeżeli Zamawiający przewidział możliwość takiej formy zabezpieczenia wadium. Fundusz Pomerania Sp. z o.o. udzielając poręczenia przyjmuje na siebie odpowiedzialność wobec Zamawiającego i zobowiązuje się zapłacić kwotę wadium w przypadku, gdy Przedsiębiorca (oferent) nie wywiąże się ze zobowiązań wynikających z przystąpienia do przetargu.

  Przedsiębiorcy mają możliwość zawarcia umowy o odnawialną linię poręczeń wadialnych do kwoty 1.500.000,00 zł. Maksymalna kwota jednostkowego poręczenia wadialnego wynosi 500.000,00 zł.

  Jak otrzymać poręczenie?

  Otrzymanie zabezpieczenia jest szybkie i proste. Wystarczy, że złożysz wniosek i dołączysz do niego dokumenty rejestrowe, finansowo-ekonomiczne oraz zaświadczenia/oświadczenia z ZUS i Urzędu Skarbowego.

  Twoja firma jest zainteresowana skorzystaniem z poręczenia? Napisz lub zadzwoń do nas.

  Prosimy o kontakt telefoniczny z doradcą klienta Małgorzatą Statkiewicz pod numerem telefonu 661 590 540 lub mailowy  m.statkiewicz@funduszpomerania.pl

  Szczegółowy wykaz wymaganych dokumentów zostanie Państwu indywidualnie przygotowany pod wskazaną formę prowadzenia działalności gospodarczej. Wniosek o udzielenie poręczenia wraz z dokumentami można złożyć osobiście w siedzibie Funduszu lub mailowo.

  W przypadku pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu.   Korzyści dla przedsiębiorcy:

   • Spełnienie wymogu zabezpieczenia wadium podczas postępowania przetargowego
   • Polepszenie płynności finansowej – Przedsiębiorca nie zamraża środków pieniężnych na okres związania z ofertą
   • Możliwość uczestniczenia w wielu postępowaniach przetargowych jednocześnie
   • Zwiększenie wiarygodność Przedsiębiorcy – sytuacja finansowa Przedsiębiorcy została pozytywnie oceniona przez instytucję finansową tj. Fundusz Pomerania Sp. z o.o.

   Kontakt

   Zapraszamy do kontaktu.
   Chętnie odpowiemy na Państwa pytanie.

   Centrum Biurowe POSEJDON,
   Brama Portowa 1, 70-225 Szczecin
   (Wejście C od ul. Kaszubskiej, piętro I)

   Napisz do nas
   biuro@funduszpomerania.pl

   Telefon kontaktowy
   +48 91 813 01 10