Rośnie liczba udzielonych zamówień publicznych na Pomorzu Zachodnim

wtorek, 18 czerwca, 2024

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Skontaktuj się z nami!

  • Aneta Moroń, tel. 605 399 420
  • Małgorzata Statkiewicz, tel. 661 590 540
  • Lub skontaktuj się z nami przez formularz kontaktowy: www.funduszpomerania.pl/kontakt

Mimo trudnej sytuacji gospodarczej, inflacji, wysokich stóp procentowych oraz problemów finansowych wielu samorządów, wzrosła liczba zamówień publicznych udzielonych w I połowie 2024 r. w województwie zachodniopomorskim. Liczba zamówień jest największa od kilku lat i przewyższa rekordowy 2022 r. Rośnie również liczba zawartych umów na gwarancje należytego wykonania umowy.

W I połowie bieżącego roku instytucje publiczne z Pomorza Zachodniego opublikowały 2473 ogłoszenia o wyniku postępowania. Jest to wzrost o 15% w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. Wzrosła również liczba udzielonych zamówień w zakresie robót budowlanych – z 667 w I połowie 2023 r. do 750 w I połowie 2024 r.

Na ten wzrost wpływ mają środki z nowej perspektywy unijnej oraz środki z KPO. Kolejny rok może być jeszcze lepszy, ponieważ rząd pracuje nad reformą finansowania samorządów, której celem jest zwiększenie budżetów samorządów o kilkadziesiąt miliardów złotych. Dzięki temu jednostki samorządu terytorialnego będą miały więcej środków na kolejne inwestycje.

To dobre informacje dla przedsiębiorców, którzy ubiegają się o zamówienia publiczne. Spowolnienie gospodarcze oraz zastój na rynku mieszkaniowym sprawiają, że dla wielu firm zamówienia publiczne stanowią możliwość utrzymania się na rynku.

Kolejny rok może być jeszcze lepszy. Warto odpowiednio się do niego przygotować i już teraz skorzystać z linii poręczeń wadialnych i gwarancji należytego wykonania umowy.

Gwarancja należytego wykonania umowy – wsparcie dla firm od Funduszu Pomerania

Przedsiębiorcy startujący w przetargach mogą liczyć na wsparcie instytucji poręczeniowych, które coraz mocniej angażują się w obszarze poręczeń wadiów i gwarancji należytego wykonania umowy. Działający na terenie województwa Zachodniopomorskiego Fundusz Pomerania w 2023 roku udzielił 216 poręczeń należytego wykonania umowy, dzięki czemu firmy nie musiały wpłacać zabezpieczenia w pieniądzu.

Przy takim wzroście dostępnych zamówień, firmy planują zwiększyć swoje zaangażowanie na rynku zamówień publicznych. Realizacja większej liczby umów może jednak prowadzić do problemów z płynnością finansową. Aby temu zapobiec, przedsiębiorcy muszą dokładnie planować swoje działania finansowe oraz korzystać z dostępnych instrumentów wsparcia, takich jak poręczenia i gwarancje instytucji poręczeniowych. Wsparcie to jest kluczowe, aby zapewnić stabilność finansową i umożliwić dalszy rozwój przedsiębiorstw na rynku zamówień publicznych.

Fundusz Pomerania oferuje linie poręczeń wadialnych, jednostkowe poręczenia wadiów przetargowych a także wsparcie w zakresie gwarancji należytego wykonania umowy. Spółka wspiera przedsiębiorców od 21 lat i jest godnym zaufania partnerem dla firm z Pomorza Zachodniego. Co roku z oferty Funduszu korzysta wielu przedsiębiorców. Tylko w ubiegłym roku spółka przekazała zachodniopomorskim firmom w formie poręczeń 60 mln zł. Spółka została założona w 2002 roku i jej udziałowcami są m.in. Województwo Zachodniopomorskie oraz Bank Gospodarstwa Krajowego. To dodatkowo wzmacnia pozycję i wiarygodność Funduszu. Dodatkowo Fundusz Pomerania jest jednym z najlepiej ocenianych funduszy poręczeniowych w Polsce. Co roku otrzymuje wysokie noty ratingowe, które wystawia firma Eurorating oceniające fundusze poręczeniowe.

Jak otrzymać zabezpieczenie należytego wykonania umowy?

Otrzymanie zabezpieczenia w Funduszu Pomerania jest szybkie i proste. Wystarczy złożyć wniosek wraz z dokumentami rejestrowymi, finansowo-ekonomicznymi i zaświadczeń/oświadczeń z ZUS i US. Doradcy Funduszu pomagają przedsiębiorcom w uzyskaniu poręczenia, odpowiadają na wszystkie pytania i wątpliwości.

Poręczenie wadium i należytego wykonania umowy polepsza płynność finansową firmy, umożliwia ubieganie się i realizację większej liczby zamówień.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny z doradcą klienta Małgorzatę Statkiewicz pod numerem telefonu 661 590 540 lub mailowy m.statkiewicz@funduszpomerania.pl

Zobacz więcej tutaj

Jaki jest koszt otrzymania gwarancji należytego wykonania umowy?

Koszt udzielenia poręczenia jest uzależniony od kilku czynników. Istotna jest wysokość wadium lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy jaką ma wpłacić firma ubiegająca się o zamówienie. Drugim czynnikiem jest długość trwania poręczenia. Czym dłuższy okres tym jest wyższy koszt. Kolejną zmienną jest ocena ryzyka na którą ma wpływ stabilność finansowa firmy oraz charakterystyka zamówienia. Nasi doradcy mogą dla każdego zainteresowanego klienta wyliczyć ostateczny koszt otrzymania poręczenia.

Rośnie liczba przetargów. Skorzystaj z gwarancji należytego wykonania umowy.
Rośnie liczba przetargów. Skorzystaj z gwarancji należytego wykonania umowy.
gwarancja należytego wykonania umowy
gwarancja należytego wykonania umowy

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu.
Chętnie odpowiemy na Państwa pytanie.

Centrum Biurowe POSEJDON,
Brama Portowa 1, 70-225 Szczecin
(Wejście C od ul. Kaszubskiej, piętro I)

Napisz do nas
biuro@funduszpomerania.pl

Telefon kontaktowy
+48 91 813 01 10