Zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Sprawdź szczegóły oferty

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Parametry produktu Jak otrzymać poręczenie? Korzyści Dokumenty do pobrania

Startujesz w przetargach? Skorzystaj z zabezpieczenia należytego wykonania umowy!

Czy wiesz, że nie musisz wpłacać wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy w pieniądzu? Możesz skorzystać z naszego poręczenia.

Dzięki zabezpieczeniu należytego wykonania umowy:

 • zwiększasz swoją płynność finansową,
 • możesz wystartować w większej ilości przetargów,
 • podjąć się realizacji kolejnych umów,
 • Zamawiający ma pewne zabezpieczenie i sprawdzonego Wykonawcę.

Zabezpieczenie jest udzielane na okres trwania całej umowy. Czy wiesz, że jeśli wpłaciłeś gwarancję należytego wykonania umowy możesz zamienić formę zabezpieczenia na poręczenie i odzyskać zamrożone pieniądze?

O zabezpieczeniu należytego wykonania umowy:

 • Zabezpieczenie do kwoty 1 miliona złotych
 • Poręczenie udzielane na okres trwania umowy z Zamawiającym

Opłaty:

 • do 60 miesięcy okres poręczenia – od 0,6 % (* od wysokości poręczenia za każdy rozpoczęty kwartał nie mniej niż 100,00 zł
 • powyżej 60 miesięcy okres poręczenia – od 0,8 % od wysokości poręczenia za każdy rozpoczęty kwartał nie mniej niż 100,00 zł

Chcesz skorzystać? Skontaktuj się z nami:

 • Grzegorz Wasiuczyński – nr 607 077 159
 • Justyna Gaicka – nr 605 399 420

Lub napisz do nas:   

  Fundusz Pomerania Sp. z o.o. jest uprawniony do udzielania poręczeń należytego wykonania umowy i/lub rękojmi za wady i/lub gwarancji jakości na podstawie art. 449- 453 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, tzn. jest podmiotem o którym mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. W przypadku postępowań organizowanych bez zastosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych formy zabezpieczenia powinny być zgodne z regulacjami opracowanymi przez Zamawiających.

  Oferta poręczeń należytego wykonania umowy i/lub rękojmi za wady i/lub gwarancji jakości skierowana jest do Przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą lub mających siedzibę/oddział na terenie województwa zachodniopomorskiego. O poręczenia Funduszu Pomerania Sp. z o.o. mogą wnioskować mikro, mali i średni Przedsiębiorcy spełniający warunki określone w załączniku nr I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu WE.

  Poręczenia należytego wykonania umowy i/lub rękojmi za wady i/lub gwarancji jakości pozwalają Przedsiębiorcom zachować płynność finansową i nie blokować środków pieniężnych na okres realizacji umowy oraz okres rękojmi za wady i/lub gwarancji jakości. Poręczenia mogą zabezpieczyć umowy zawarte w oparciu o postępowania przetargowe prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Poręczenia mogą również zostać użyte przy zabezpieczeniu umów realizowanych w oparciu o np. regulaminy własne, jeżeli Zamawiający przewidział możliwość takiej formy zabezpieczenia.

  Poręczenia należytego wykonania umowy i/lub rękojmi za wady i/lub gwarancji jakości zabezpieczają prawidłowe wykonanie zobowiązań wynikających z umowy i/lub rękojmi za wady i/lub gwarancji jakości. Fundusz Pomerania Sp. z o.o. udzielając poręczenia zobowiązuje się zapłacić określoną kwotę Zamawiającemu w przypadku, gdy Przedsiębiorca (wykonawca) nie wywiąże się ze zobowiązań wynikających z umowy.

  Fundusz Pomerania Sp. z o.o. w odpowiedzi na coraz dłuższe okresy rękojmi za wady i gwarancji jakości wymagane przez Zamawiających oferuje swoim Klientom brak ograniczeń czasowych w poręczeniach na okres rękojmi za wady i gwarancji jakości.

  Jak otrzymać poręczenie?

  Otrzymanie zabezpieczenia jest szybkie i proste. Wystarczy, że złożysz wniosek i dołączysz do niego dokumenty rejestrowe, finansowo-ekonomiczne oraz zaświadczenia/oświadczenia z ZUS i Urzędu Skarbowego.

  Twoja firma jest zainteresowana skorzystaniem z poręczenia? Napisz lub zadzwoń do nas.

  Prosimy o kontakt telefoniczny z doradcą klienta Justyną Gaicką pod numerem telefonu 605 399 420 lub mailowy j.gaicka@funduszpomerania.pl

  Szczegółowy wykaz wymaganych dokumentów zostanie Państwu indywidualnie przygotowany pod wskazaną formę prowadzenia działalności gospodarczej. Wniosek o udzielenie poręczenia wraz z dokumentami można złożyć osobiście w siedzibie Funduszu lub mailowo.

  W przypadku pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu.   Korzyści dla przedsiębiorcy

   • pełnienie wymogu zabezpieczenia należytego wykonania umowy i/lub rękojmi za wady i/lub gwarancji jakości,
   • polepszenie płynności finansowej – Przedsiębiorca nie zamraża środków pieniężnych na okres realizacji umowy oraz na okres rękojmi za wady i/lub gwarancji jakości,
   • możliwość zawarcia wielu umów jednocześnie,
   • zwiększenie wiarygodność Przedsiębiorcy – sytuacja finansowa Przedsiębiorcy została pozytywnie oceniona przez instytucję finansową tj. Fundusz Pomerania Sp. z o.o.

   Kontakt

   Zapraszamy do kontaktu.
   Chętnie odpowiemy na Państwa pytanie.

   Centrum Biurowe POSEJDON,
   Brama Portowa 1, 70-225 Szczecin
   (Wejście C od ul. Kaszubskiej, piętro I)

   Napisz do nas
   biuro@funduszpomerania.pl

   Telefon kontaktowy
   +48 91 813 01 10