„Ogłaszamy dodatkowy nabór formularzy rekrutacyjnych do projektu „Moja firma – mój sukces”

poniedziałek, 21 marca, 2022

„Ogłaszamy dodatkowy nabór formularzy rekrutacyjnych do projektu „Moja firma – mój sukces”

Kandydat do projektu powinien spełniać następujące kryteria:

– wiek od 18 r.ż. do 29 r.ż.

– miejsce zamieszkania województwo zachodniopomorskie

– osoba bierna zawodowo nieaktywna zawodowo

– osoba, która straciła zatrudnienie w wyniku panującej pandemii Covid -19 po dniu 01.03.2020r.

Formularze rekrutacyjne (zał. Nr 1) wraz z oświadczeniem (zał. Nr 8) należy składać od dnia 30.03.2022r w siedzibie Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie, Al. Wojska Polskiego 86, 70-482 Szczecin”

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu.
Chętnie odpowiemy na Państwa pytanie.

Centrum Biurowe POSEJDON,
Brama Portowa 1, 70-225 Szczecin
(Wejście C od ul. Kaszubskiej, piętro I)

Napisz do nas
biuro@funduszpomerania.pl

Telefon kontaktowy
+48 91 813 01 10