Fundusz Pomerania – Gwarancje Należytego Wykonania Umowy

poniedziałek, 17 czerwca, 2024

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Skontaktuj się z nami!

  • Aneta Moroń, tel. 605 399 420
  • Małgorzata Statkiewicz, tel. 661 590 540
  • Lub skontaktuj się z nami przez formularz kontaktowy: www.funduszpomerania.pl/kontakt

Fundusz Pomerania – Gwarancje Należytego Wykonania Umowy

Fundusz Pomerania jest instytucją wspierającą przedsiębiorców z sektora mikro, małych i średnich firm, głównie na terenie Pomorza Zachodniego. Od momentu swojego powstania w 2002 roku, Fundusz Pomerania pomaga firmom w realizacji ich projektów, oferując różne formy poręczeń i zabezpieczeń finansowych. Jedną z kluczowych usług oferowanych przez Fundusz są gwarancje należytego wykonania umowy.

Czym są gwarancje należytego wykonania umowy?

Gwarancje należytego wykonania umowy to zobowiązanie, które przedsiębiorca składa jako zabezpieczenie prawidłowego wykonania zobowiązań wynikających z umowy. W praktyce oznacza to, że jeśli przedsiębiorca nie wywiąże się z warunków umowy, instytucja udzielająca gwarancji pokryje związane z tym koszty. Dzięki temu zabezpieczeniu, przedsiębiorcy mogą przystępować do realizacji projektów bez konieczności zamrażania własnych środków finansowych.

Jakie korzyści oferują gwarancje należytego wykonania umowy Funduszu Pomerania?

1. Poprawa płynności finansowej: Dzięki gwarancjom należytego wykonania umowy przedsiębiorcy nie muszą angażować własnych środków finansowych jako zabezpieczenia. Środki te mogą być wykorzystane na inne cele, takie jak rozwój firmy czy realizacja dodatkowych zamówień.

2. Wysoka wiarygodność: Uzyskanie gwarancji od Funduszu Pomerania świadczy o solidnej kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Instytucja ta, jako renomowany podmiot, podnosi wiarygodność firmy w oczach kontrahentów i partnerów biznesowych.

3. Elastyczność: Fundusz Pomerania oferuje poręczenia należytego wykonania umowy do kwoty 1,5 miliona złotych. Dodatkowo, możliwe jest łączenie różnych form zabezpieczeń, co daje przedsiębiorcom dużą elastyczność w zarządzaniu finansami projektu​.

Proces uzyskania gwarancji należytego wykonania umowy

Aby uzyskać gwarancję należytego wykonania umowy od Funduszu Pomerania, przedsiębiorca musi złożyć odpowiedni wniosek. Wymagane dokumenty obejmują m.in. Specyfikację Warunków Zamówienia, informację z otwarcia ofert, zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz projekt umowy oraz dodatkowe dokumenty.

Po złożeniu kompletnego wniosku, Fundusz Pomerania przystępuje do jego rozpatrzenia. Procedura jest szybka i przedsiębiorcy mogą liczyć na decyzję nawet w ciągu kilku dni od złożenia wniosku. Takie rozwiązanie pozwala firmom na dynamiczne reagowanie na potrzeby rynku i efektywne realizowanie zawartych umów.

Gwarancje należytego wykonania umowy oferowane przez Fundusz Pomerania to narzędzie, które znacząco wspiera przedsiębiorców w realizacji ich zobowiązań kontraktowych. Poprzez zapewnienie płynności finansowej i podniesienie wiarygodności firmy, Fundusz Pomerania staje się kluczowym partnerem dla wielu firm działających na Pomorzu Zachodnim. Dla każdego przedsiębiorcy, który szuka stabilnych i elastycznych rozwiązań finansowych, współpraca z Funduszem Pomerania jest godnym rozważenia krokiem

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu.
Chętnie odpowiemy na Państwa pytanie.

Centrum Biurowe POSEJDON,
Brama Portowa 1, 70-225 Szczecin
(Wejście C od ul. Kaszubskiej, piętro I)

Napisz do nas
biuro@funduszpomerania.pl

Telefon kontaktowy
+48 91 813 01 10