Aktualności

4 dni w Rzymie

Konkurs dla pracowników banków i firm leasingowych współpracujących z Funduszem Pomerania.

Do udziału w konkursie uprawnione są banki oraz firmy prowadzące działalność leasingową, współpracujące z ZRFPK Sp. z o.o., tj. będące stronami umów poręczenia, zawieranych przez ZRFPK Sp. z o.o. Nagrodą jest wyjazd we wrześniu lub październiku 2016 roku do Rzymu!!! Konkurs trwa od dnia 31 marca 2016 r., do dnia 15 sierpnia 2016 r., lub do wyczerpania puli 30 mln złotych poręczeń kredytów/leasingów.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. - dalej Zamawiający, działając na podstawie puntu 12 ust 1 Zapytania Ofertowego na prowadzenie rachunku bankowego Zachodniopomorskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. na okres 12 miesięcy, zawiadamia o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Fundusz Pomerania wspiera rozwój sektora MŚP

Wiele podmiotów gospodarczych, które chcą się rozwijać, korzysta z obcego kapitału. Niejednokrotnie w wyniku procedowania wniosku o kredyt okazuje się, że posiadają niewystarczający majątek na zabezpieczenie kredytu czy też krótką historię kredytową.

Fundusz Pomerania na Targach Pracy w Kołobrzegu

Pod patronatem Starosty Powiatu Kołobrzeskiego Tomasza Tamborskiego odbyły się Targi Pracy. Organizatorem Targów był Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu.

W Hali Milenium swoje oferty prezentowało 115 podmiotów: firmy, instytucje, hotele. Otwarcia targów dokonała wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego Anna Mieczkowska. Frekwencja zdaniem organizatorów i uczestników była bardzo duża. Fundusz Pomerania reprezentował Dyrektor koszalińskiego oddziału Funduszu Bartosz Domaszewicz.