Aktualności

Przetarg dot. świadczenia przez Wykonawców usługi pośrednictwa finansowego polegającej na udzielaniu wsparcia w postaci produktu finansowego „Reporęczenie” dla MŚP

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Rgionalnego S.A. ogłosiła pod koniec lipca przetarg nieograniczony- Świadczenie przez Wykonawców usługi pośrednictwa finansowego polegającej na udzielaniu wsparcia w postaci produktu finansowego „Reporęczenie” dla MŚP.

Szczegółowe informacje o przetargu znajdą Państwo na stronie: http://www.zarr.com.pl/pl/ogloszenia-o-przetargach/przetarg-nieograniczony-swiadczenie-przez-wykonawcow-uslugi-posrednictwa-finansowego-polegajacej-na-udzielaniu-wsparcia-w-post

Spodziewana podwyżka stóp procentowych do końca 2019r.

Zgodnie z zapowiedziami prezesa Narodowego Banku Polskiego do końca 2019 r. nie należy spodziewać się podwyżki stóp procentowych. Tym samym wyniki badań wskazują, że w 2018 roku ponad 40% mikro i małych przedsiębiorstw oraz ponad połowa (52%) średnich korzysta z kredytów w rachunku bieżącym oraz kredytów inwestycyjnych . Jest to wzrost w stosunku do 2017 r. o ok. 8%. Jednocześnie mikro, małe i średnie firmy optymistycznie oceniają prognozy koniunktury w 2018 r. i 2019 r. oraz pozytywnie oceniają aktualne warunki dla pozyskania zewnętrznego finansowania (dane wg. raportu „Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa o usługach finansowych” Związek Banków Polskich, Centrum Badań Marketingowych Indicator oraz Warszawski Instytut Bankowości).  

Konkurs „Twój biznes pod banderą sukcesu”

Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy MŚP do udziału w konkursie „Twój biznes pod banderą sukcesu”.

Fundusz Pomerania został partnerem Kampanii „Pomorze Zachodnie. Biznes w dobrym położeniu” organizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.

Rating Funduszu Pomerania

Informujemy o przyznaniu w dniu 17 lipca 2018r. przez Agencję Ratingową EuroRating Funduszowi Pomerania Sp. z o.o. wysokiego ratingu oceny ryzyka kredytowego:

Umowa z Bankiem Spółdzielczym w Wolinie

Fundusz podpisał we wtorek, tj. 24.07.2018 umowę z Bankiem Spółdzielczym w Wolinie. To już 5 umowa w ramach Portfelowej Lini Poręczeniowej PLP. Do głównych zalet, które wyróżniają produkt na rynku jest oszczędność czasu i minimum biurokracji- wszystkich formalności dokonuje się bezpośrednio w banku kredytującym i od niego zależy również decyzja o przyznaniu poręczenia. Dodatkową zaletą jest brak wykluczeń branżowych oraz fakt, że poręczenie może obejmować zarówno kredyty obrotowe jak i inwestycyjne. Opłaty ponoszone przez przedsiębiorcę rozpoczynają się od 0,5%.