Aktualności

Podpisanie umowy Operacyjnej I stopnia w ramach Produktu Finansowego “Reporęczenie”

W czwartek, 4.10.2018 podpisaliśmy z Zachodniopomorską Agencją Rozwoju Regionalnego Umowę Operacyjną I stopnia w ramach Produktu Finansowego “Reporęczenie”. Właścicielom małych i średnich przedsiębiorstw planujemy udzielić 160 poręczeń na kwotę 40.312.500 zł, zabezpieczonych reporęczeniem ZARR do 30.000.000 zł. Program zaplanowany jest na 24 miesiące, a przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z poręczeń kredytów inwestycyjnych oraz leasingów (z wyłączeniem leasingu zwrotnego). Szczegóły na stronie https://funduszpomerania.pl/produkty/realizowane-projekty/reporeczenia-kredytow oraz pod numerem telefonu: 91 813 01 10.

Bezgotówkowe wadia przetargowe dla Zakładów Usług Leśnych

Bezgotówkowe wadium przetargowe skierowane jest do przedsiębiorców, którzy prowadzą m.in. jednoosobową działalność gospodarczą lub spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oraz funkcjonują w sektorze usług leśnych (według kwalifikacji Polskiej Klasyfikacji Działalności). Ma ono za zadanie ułatwić im udział w corocznych przetargach organizowanych przez Nadleśnictwa.

Fundusz Pomerania Sp. z o.o. objął patronatem „X Konferencję Skuteczne Inwestowanie. Rynek kapitałowy”

Rynek kapitałowy już na dobre wpisał się w polską gospodarkę. Coraz więcej osób zdaje sobie sprawę z jego znaczenia i roli w procesach gospodarczych. Niestety poziom wiedzy o rynku kapitałowym i jego elementach jest w Polsce jeszcze bardzo niski. Obowiązek edukacji i rozwoju nauki w tym kierunku spoczywa w znacznej mierze na środowisku naukowym i instytucjach rynku kapitałowego. 

Staże szansą na praktyczne kompetencje

Uniwersytet Szczeciński we współpracy z Funduszem Pomerania realizuje projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego "Staże szansą na praktyczne kompetencje w kreowaniu procesów biznesowych przy wykorzystaniu Design Thinking"

Celem projektu jest podniesienie w okresie od 1.01.2018 do 31.12.2019 praktycznych kompetencji w kreowaniu procesów biznesowych przy wykorzystaniu Design Thinking oczekiwanych przez pracodawców na rynku pracy poprzez realizację wysokiej jakości programów stażowych przez studentów 3 kierunków:

  • Finanse i Rachunkowość,
  • Ekonomia,
  • Zarządzanie
    z Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego o profilu ogólnoakademickim.

Obecnie w Funduszu staż odbywa dwóch stażystów. Po szczegóły dotyczące staży zapraszamy na stronę Akademickiego Biura Karier

 

Jednocześnie przypominamy, że Fundusz otworzył własny program praktyk studenckich. Zapraszamy studentów do skorzystania z okazji na postawienie pierwszego kroku w kształtowaniu swojej drogi zawodowej. Wszystkie szczegóły w zakładce KARIERA

Przetarg dot. świadczenia przez Wykonawców usługi pośrednictwa finansowego polegającej na udzielaniu wsparcia w postaci produktu finansowego „Reporęczenie” dla MŚP

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Rgionalnego S.A. ogłosiła pod koniec lipca przetarg nieograniczony- Świadczenie przez Wykonawców usługi pośrednictwa finansowego polegającej na udzielaniu wsparcia w postaci produktu finansowego „Reporęczenie” dla MŚP.

Szczegółowe informacje o przetargu znajdą Państwo na stronie: http://www.zarr.com.pl/pl/ogloszenia-o-przetargach/przetarg-nieograniczony-swiadczenie-przez-wykonawcow-uslugi-posrednictwa-finansowego-polegajacej-na-udzielaniu-wsparcia-w-post