Aktualności

Bezgotówkowe wadia przetargowe dla Zakładów Usług Leśnych

Bezgotówkowe wadium przetargowe skierowane jest do przedsiębiorców, którzy prowadzą m.in. jednoosobową działalność gospodarczą lub spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oraz funkcjonują w sektorze usług leśnych (według kwalifikacji Polskiej Klasyfikacji Działalności). Ma ono za zadanie ułatwić im udział w corocznych przetargach organizowanych przez Nadleśnictwa.

Powiat Wałecki jako drugi powiat w województwie zachodniopomorskim przystąpił do Programu – Samorząd przyjazny przedsiębiorcom!

18 września 2018 roku Powiat Wałecki jako drugi powiat w województwie zachodniopomorskim przystąpił do programu wspierającego małe i średnie przedsiębiorstwa działające i inwestujące na terenie zachodniopomorskiego. W tym dniu pan Starosta Bogdan Wankiewicz odebrał z rąk przedstawiciela Funduszu Pomerania pana Cezarego Szeliga - Pełnomocnik ds. JST Certyfikat potwierdzający przystąpienie do Programu, który adresowany jest do jednostek samorządu terytorialnego z województwa zachodniopomorskiego.

W okresie objętym Programem zakłada się następujące kierunki działania: likwidowanie barier w dostępie do kapitału, wspieranie projektów inwestycyjnych, wspieranie firm i rozwijanie działalności gospodarczej, tworzenie nowych miejsc pracy, wzmacnianie potencjału rozwojowego regionalnej gospodarki, wspieranie tworzenia nowych firm w regionie. Partnerzy Programu biorą aktywny udział w informowaniu przedsiębiorców o możliwościach wsparcia finansowego oferowanego przez Fundusz Pomerania poprzez organizowanie spotkań z przedsiębiorcami, na których pracownicy Funduszu Pomerania będą informować o możliwościach wsparcia finansowego, a także bezpośrednim przekazywaniu informacji o Funduszu Pomerania na wszelkiego rodzaju spotkaniach gospodarczych oraz zamieszczaniu informacji na swoich stronach internetowych.

Pan Cezary Szeliga odpowiedzialny z ramienia Funduszu Pomerania za wdrażanie Programu podziękował Staroście Wałeckiemu panu Bogdanowi Wankiewiczowi za zaangażowanie w lokalny rozwój gospodarczy i wsparcie dla firm z sektora MŚP, jednocześnie zaprosił do współpracy kolejne powiaty z województwa zachodniopomorskiego.

 

DSC0086
DSC0089

Fundusz Pomerania Sp. z o.o. objął patronatem „X Konferencję Skuteczne Inwestowanie. Rynek kapitałowy”

Rynek kapitałowy już na dobre wpisał się w polską gospodarkę. Coraz więcej osób zdaje sobie sprawę z jego znaczenia i roli w procesach gospodarczych. Niestety poziom wiedzy o rynku kapitałowym i jego elementach jest w Polsce jeszcze bardzo niski. Obowiązek edukacji i rozwoju nauki w tym kierunku spoczywa w znacznej mierze na środowisku naukowym i instytucjach rynku kapitałowego. 

Kalisz Pomorski to kolejna gmina, która przystąpiła do Programu – samorząd przyjazny przedsiębiorcom organizowanego przez Fundusz Pomerania!

14 września 2018 roku Kalisz Pomorski jako kolejna gmina w naszym województwie przystąpiła do programu wspierającego małe i średnie przedsiębiorstwa działające i inwestujące na terenie zachodniopomorskiego. W tym dniu pan Burmistrz Michał Hypki odebrał z rąk przedstawiciela Funduszu Pomerania pana Cezarego Szeliga – Pełnomocnika ds. JST Certyfikat potwierdzający przystąpienie do Programu – samorząd przyjazny przedsiębiorcom, który adresowany jest do jednostek samorządu terytorialnego z województwa zachodniopomorskiego.

W okresie objętym Programem zakłada się następujące kierunki działania: likwidowanie barier w dostępie do kapitału, wspieranie projektów inwestycyjnych, wspieranie firm i rozwijanie działalności gospodarczej, tworzenie nowych miejsc pracy, wzmacnianie potencjału rozwojowego regionalnej gospodarki, wspieranie tworzenia nowych firm w regionie. Partnerzy Programu biorą aktywny udział w informowaniu przedsiębiorców o możliwościach wsparcia finansowego oferowanego przez Fundusz Pomerania poprzez organizowanie spotkań z przedsiębiorcami, na których pracownicy Funduszu Pomerania będą informować o możliwościach wsparcia finansowego, a także bezpośrednim przekazywaniu informacji o Funduszu Pomerania na wszelkiego rodzaju spotkaniach gospodarczych oraz zamieszczaniu informacji na swoich stronach internetowych.

Pan Cezary Szeliga odpowiedzialny z ramienia Funduszu Pomerania za wdrażanie Programu podziękował Burmistrzowi Michałowi Hypkiemu za zaangażowanie w lokalny rozwój gospodarczy i wsparcie dla firm z sektora MŚP, jednocześnie zaprosił do współpracy kolejne miasta i gminy z województwa zachodniopomorskiego.

 

Kalisz-Pomorski

Wałcz to kolejna gmina, która przystąpiła do Programu – samorząd przyjazny przedsiębiorcom organizowanego przez Fundusz Pomerania!

6 września 2018 roku Miasto Wałcz jako kolejna gmina w naszym województwie przystąpiło do programu wspierającego małe i średnie przedsiębiorstwa działające i inwestujące na terenie zachodniopomorskiego. W tym dniu pani Burmistrz Bogusława Towalewska podpisała deklarację przystąpienia Miasta Wałcz do Programu – Samorząd przyjazny przedsiębiorcom, a przedstawiciel Funduszu Pomerania pan Cezary Szeliga – Pełnomocnik ds. JST wręczył certyfikat potwierdzający przystąpienie do Programu, który adresowany jest do jednostek samorządu terytorialnego z województwa zachodniopomorskiego.
W okresie objętym Programem zakłada się następujące kierunki działania: likwidowanie barier w dostępie do kapitału, wspieranie projektów inwestycyjnych, wspieranie firm i rozwijanie działalności gospodarczej, tworzenie nowych miejsc pracy, wzmacnianie potencjału rozwojowego regionalnej gospodarki, wspieranie tworzenia nowych firm w regionie. Partnerzy Programu biorą aktywny udział w informowaniu przedsiębiorców o możliwościach wsparcia finansowego oferowanego przez Fundusz Pomerania poprzez organizowanie spotkań z przedsiębiorcami, na których pracownicy Funduszu Pomerania będą informować o możliwościach wsparcia finansowego, a także bezpośrednim przekazywaniu informacji o Funduszu Pomerania na wszelkiego rodzaju spotkaniach gospodarczych oraz zamieszczaniu informacji na swoich stronach internetowych.
Dziękujemy Miastu Wałcz i zapraszamy do współpracy kolejne miasta i gminy z województwa zachodniopomorskiego.

 

IMG1699
IMG1690

Powiat Świdwiński jako pierwszy powiat w województwie zachodniopomorskim przystąpił do Programu – Samorząd przyjazny przedsiębiorcom!

5 września 2018 roku Powiat Świdwiński jako pierwszy powiat w województwie zachodniopomorskim przystąpił do programu wspierającego małe i średnie przedsiębiorstwa działające i inwestujące na terenie zachodniopomorskiego. W tym dniu pan Starosta Mirosław Majka podpisał deklarację przystąpienia Powiatu Świdwińskiego do Programu – Samorząd przyjazny przedsiębiorcom, a przedstawiciel Funduszu Pomerania pan Cezary Szeliga - Pełnomocnik ds. JST wręczył certyfikat potwierdzający przystąpienie do Programu, który adresowany jest do jednostek samorządu terytorialnego z województwa zachodniopomorskiego.
W okresie objętym Programem zakłada się następujące kierunki działania: likwidowanie barier w dostępie do kapitału, wspieranie projektów inwestycyjnych, wspieranie firm i rozwijanie działalności gospodarczej, tworzenie nowych miejsc pracy, wzmacnianie potencjału rozwojowego regionalnej gospodarki, wspieranie tworzenia nowych firm w regionie. Partnerzy Programu biorą aktywny udział w informowaniu przedsiębiorców o możliwościach wsparcia finansowego oferowanego przez Fundusz Pomerania poprzez organizowanie spotkań z przedsiębiorcami, na których pracownicy Funduszu Pomerania będą informować o możliwościach wsparcia finansowego, a także bezpośrednim przekazywaniu informacji o Funduszu Pomerania na wszelkiego rodzaju spotkaniach gospodarczych oraz zamieszczaniu informacji na swoich stronach internetowych.
Dziękujemy Powiatowi Świdwińskiemu i zapraszamy do współpracy kolejne powiaty z województwa zachodniopomorskiego.

 

IMG2083