Aktualności

Ogłaszamy nabór Wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego dla nr identyfikacyjnego 27/K005/SZ.

Ogłaszamy nabór Wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego dla nr identyfikacyjnego 27/K005/SZ. Wniosek wraz z załącznikami należy składać w terminie 11.04.2022r – 15.04.2022r. w biurze projektu. Wniosek powinien być przygotowany zgodnie z zapisami § 10 Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego”.

UWAGA: Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego składają wyłącznie uczestnicy projektu, którzy otrzymali dotację na założenie działalności gospodarczej.

Zakończenie naboru

Zgodnie z § 7 pkt 4  Regulaminu Rekrutacji Uczestników ogłaszamy z dniem 15.04.2022r zakończenie terminu dodatkowego naboru dokumentów rekrutacyjnych do projektu „Moja firma-mój sukces”

Ogłaszamy nabór Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego.

Ogłaszamy nabór Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego. Wnioski wraz z załącznikami należy składać w terminie 11.04.2022r – 15.04.2022r. w biurze projektu.

Wnioski powinny być przygotowane zgodnie z zapisami § 10 Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego”.

Wnioski o przyznanie wsparcia pomostowego składają wyłącznie uczestnicy projektu, którzy otrzymali dotację na założenie działalności gospodarczej.

Ogłaszamy nabór na składanie biznesplanów

Ogłaszamy nabór na składanie biznesplanów wraz z załącznikami dla wszystkich uczestników projektu, którzy ukończyli etap szkoleń i doradztwa.

Biznesplany należy składać w biurze projektu w terminie od 21.04.2022r. do 22.04.2022r

Ogłaszamy nabór na składanie biznesplanów

Ogłaszamy nabór na składanie biznesplanów wraz z załącznikami dla wszystkich uczestników projektu, którzy ukończyli etap szkoleń i doradztwa.

Biznesplany należy składać w biurze projektu w terminie od 21.04.2022r. do 22.04.2022r

Ogłaszamy dodatkowy nabór formularzy rekrutacyjnych do projektu „Moja firma – mój sukces”

Ogłaszamy dodatkowy nabór formularzy rekrutacyjnych do projektu „Moja firma – mój sukces”

Kandydat do projektu powinien spełniać następujące kryteria:

- wiek od 18 r.ż. do 29 r.ż.

- miejsce zamieszkania województwo zachodniopomorskie

- osoba bierna zawodowo nieaktywna zawodowo

- osoba, która straciła zatrudnienie w wyniku panującej pandemii Covid -19 po dniu 01.03.2020r.

 

Formularze rekrutacyjne (zał. Nr 1) wraz z oświadczeniem (zał. Nr 8) należy składać od dnia 30.03.2022r w siedzibie Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie, Al. Wojska Polskiego 86, 70-482 Szczecin

plakat-1200x628

 

 

 

docx

Regulamin przyznawania środków

Rozmiar : 115.89 kb
Dodanie : 2021-12-23
Modyfikacja : 2021-12-23
docx

Zał. 1. Biznesplan

Rozmiar : 75.19 kb
Dodanie : 2021-12-23
Modyfikacja : 2021-12-23
docx

Zał. 2. Karta oceny biznesplanu

Rozmiar : 56.20 kb
Dodanie : 2021-12-23
Modyfikacja : 2021-12-23
docx

Zał. 3. Umowa o wsparcie finansowe

Rozmiar : 74.45 kb
Dodanie : 2021-12-23
Modyfikacja : 2021-12-23
docx

Zał. 4. Oświadczenie o uzyskanej pomoc de minimis

Rozmiar : 47.88 kb
Dodanie : 2021-12-23
Modyfikacja : 2021-12-23
docx

Zał. 5. Oświadczenie o nieuzyskaniu pomocy de minimis

Rozmiar : 47.76 kb
Dodanie : 2021-12-23
Modyfikacja : 2021-12-23
xlsx

Zał. 6. Formularz pomocy de minimis

Rozmiar : 106.25 kb
Dodanie : 2021-12-23
Modyfikacja : 2021-12-23
docx

Zał. 7. Zestawienie planowanych wydatków w ramach wsparcia pomostowego

Rozmiar : 42.08 kb
Dodanie : 2021-12-23
Modyfikacja : 2021-12-23
doc

Zał. 8. Oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z dwóch różnych źródeł

Rozmiar : 58.37 kb
Dodanie : 2021-12-23
Modyfikacja : 2021-12-23
docx

Zał. 9. Wniosek o przyznanie wsparcia pomosotowego

Rozmiar : 46.70 kb
Dodanie : 2021-12-23
Modyfikacja : 2021-12-23
docx

Zał. 10. Karta oceny formalnej i merytorycznej wsparcia pomostowego

Rozmiar : 52.23 kb
Dodanie : 2021-12-23
Modyfikacja : 2021-12-23
docx

Zał. 11. Umowa o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego

Rozmiar : 66.36 kb
Dodanie : 2021-12-23
Modyfikacja : 2021-12-23
docx

Zał. 12. Zestawienie poniesionych wydatków

Rozmiar : 43.49 kb
Dodanie : 2021-12-23
Modyfikacja : 2021-12-23
docx

Zał. 13. Oświadczenie potwierdzające aktualność przedstawionych danych

Rozmiar : 44.27 kb
Dodanie : 2021-12-23
Modyfikacja : 2021-12-23
pdf

harmonogram-wsparcia-w-projekcie-szkolenia

Rozmiar : 239.58 kb
Dodanie : 2022-03-09
Modyfikacja : 2022-03-09

 

docx

Zał. 1. Formularz rekrutacyjny

Rozmiar : 81.96 kb
Dodanie : 2021-12-23
Modyfikacja : 2021-12-23
docx

Regulamin rekrutacji uczestników

Rozmiar : 122.31 kb
Dodanie : 2021-12-23
Modyfikacja : 2021-12-23
docx

Zał. 2. Karta oceny predyspozycji kandydata

Rozmiar : 56.34 kb
Dodanie : 2021-12-23
Modyfikacja : 2021-12-23
doc

Zał. 3. Karta weryfikacji formalnej formularza rekrutacyjnego

Rozmiar : 97.28 kb
Dodanie : 2021-12-23
Modyfikacja : 2021-12-23
doc

Zał. 4. Karta oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego

Rozmiar : 112.64 kb
Dodanie : 2021-12-23
Modyfikacja : 2021-12-23
docx

Zał. 5. Formularz diagnozy potrzeb szkoleniowych

Rozmiar : 49.10 kb
Dodanie : 2021-12-23
Modyfikacja : 2021-12-23
docx

Zał. 6. Opis sektorów wykluczonych

Rozmiar : 103.47 kb
Dodanie : 2021-12-23
Modyfikacja : 2021-12-23
doc

Zał. 7. Umowa o wsparcie szkoleniowe

Rozmiar : 96.26 kb
Dodanie : 2021-12-23
Modyfikacja : 2021-12-23
doc

Zał. 8. Oświadczenie uczestnika Projektu aktywizacji zawodowej

Rozmiar : 70.14 kb
Dodanie : 2021-12-23
Modyfikacja : 2021-12-23
xlsx

harmonogram-wsparcia-w-projekcie-szkolenia

Rozmiar : 609.65 kb
Dodanie : 2022-03-08
Modyfikacja : 2022-03-08