Aktualności

Moja firma - mój sukces

plakat-1200x628

 

 Mamy przyjemność poinformować, że Fundusz Pomerania Sp. z o.o. w Szczecinie realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich "Moja firma - mój sukces".

Funduszem Pomerania (lider projektu) w partnerstwie z Północną Izbą Gospodarczą w Szczecinie w partnerstwie z oraz partnerem Usługi Szkoleniowe Maciej Perzyński, realizuje projekt pn. „Moja firma – mój sukces”. Projekt dofinansowany jest z środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w ramach Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy.

Projekt zapewnia wsparcie osób młodych w zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej poprzez udzielenie bezzwrotnej (dotacji) na utworzenie przedsiębiorstwa oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy z umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, a także wsparcie pomostowe. Celem projektu jest wzrost liczby mikroprzedsiębiorstw przez stworzenie szansy na samozatrudnienie 36 uczestnikom projektu, pozostających bez pracy, w wieku 18-29 lat, zamieszkujące lub uczące się na terenie woj. zachodniopomorskiego w terminie 01.09.2021r – 28.02.2023r.

W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące zadania:

  1. diagnoza kompetencji i predyspozycji kandydatów w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej,
  2. wsparcie szkoleniowe
  3. wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości
  4. finansowe wsparcie pomostowe

 

Lider projektu:

Fundusz Pomerania Sp z o.o.

Pl. Brama Portowa 1

70-225 Szczecin

Tel: 91/813 01 10


Celem projektu jest wzrost liczby mikroprzedsiębiorstw przez tworzenie szansy na samozatrudnienie 36 Uczestnikom Projektu, pozostających bez pracy, w wieku 18-29 lat.

Dofinansowanie projektu z UE: 1 821 992,52 zł

Okres realizacji projektu 01.09.2021 r. - 28.02.2023 r. 

Nr projektu: POWR.01.02.01-32-K005/21

Regulamin rekrutacji uczestników

doc

Zał. 3. Regulamin rekrutacji_Karta weryfikacji formalnej form - wersja monochromatyczna

Rozmiar : 885.76 kb
Dodanie : 2021-09-23
Modyfikacja : 2021-09-23
doc

Zał. 4. Regulamin rekrutacji_Karta oceny merytorycznej formularza rekrutacji - wersja mono

Rozmiar : 901.12 kb
Dodanie : 2021-09-23
Modyfikacja : 2021-09-23
docx

Zał. 5. Regulamin rekrutacji Formularz diagnozy potrzeb szkoleniowych - wersja mono

Rozmiar : 832.84 kb
Dodanie : 2021-09-23
Modyfikacja : 2021-09-23
docx

Zał. 6. Regulamin rekturacji opis-sektorow-wykluczonych - wersja monochromatyczna

Rozmiar : 887.47 kb
Dodanie : 2021-09-23
Modyfikacja : 2021-09-23
doc

Zał. 7. Regulamin rekrutacji Umowa o wsparcie szkoleniowe - wersja monochromatyczna

Rozmiar : 883.71 kb
Dodanie : 2021-09-23
Modyfikacja : 2021-09-23
docx

Zał. 1 Regulamin rekrutacji uczestników - wersja monochromatyczna

Rozmiar : 926.62 kb
Dodanie : 2021-09-23
Modyfikacja : 2021-09-23
doc

Zał. 1. Regulamin rekrutacji Formularz rekrutacyjny - wersja monochromatyczna

Rozmiar : 983.55 kb
Dodanie : 2021-09-23
Modyfikacja : 2021-09-23
doc

Zał. 2. Regulamin rekrutacji_ karta oceny predyspozycji kandydata -wersja monochromatyczna

Rozmiar : 873.98 kb
Dodanie : 2021-09-23
Modyfikacja : 2021-09-23

Regulamin przyznawania środków

 

docx

Zał. 3 Regulamin przyznawania środków - wersja monochromatyczna

Rozmiar : 916.60 kb
Dodanie : 2021-09-23
Modyfikacja : 2021-09-23
docx

Zał. 1. Regulamin przyznawani Biznesplan - wersja monochromatyczna

Rozmiar : 852.41 kb
Dodanie : 2021-09-23
Modyfikacja : 2021-09-23
docx

Zał. 2. Regulamin przyznawania Karta oceny biznesplanu - wersja monochromatyczna

Rozmiar : 837.43 kb
Dodanie : 2021-09-23
Modyfikacja : 2021-09-23
docx

Zał. 3. Regulamin przyznawania Umowa o wsparcie finansowe - wersja monochromatyczna

Rozmiar : 856.00 kb
Dodanie : 2021-09-23
Modyfikacja : 2021-09-23
docx

Zał. 4. Regulamin przyznawania oświadczenie o uzyskanej pomoc de minimis - wer

Rozmiar : 827.90 kb
Dodanie : 2021-09-23
Modyfikacja : 2021-09-23
docx

Zał. 5. Regulamin przyznawania oświadczenie o nieuzyskaniu pomocy de minimis - wersja

Rozmiar : 827.16 kb
Dodanie : 2021-09-23
Modyfikacja : 2021-09-23
xlsx

Zał. 6. Regulamin przyznawania formularz_pomoc_de_minimis_-_rozpKE_nr_1407_201 wersja monoch

Rozmiar : 888.40 kb
Dodanie : 2021-09-23
Modyfikacja : 2021-09-23
docx

Zał. 7. Regulamin przyznawania Zestawienie_PLANOWANYCH_wydatkow_w_ramach_wsparcia_pomostowego - wers

Rozmiar : 823.75 kb
Dodanie : 2021-09-23
Modyfikacja : 2021-09-23
docx

Zał. 9. Regulamin przyznawania Wniosek o przyznanie wsparcia pomosotowego - wersja monochromatyczna

Rozmiar : 51.65 kb
Dodanie : 2021-09-23
Modyfikacja : 2021-09-23
doc

Zał. 8. Regulamin przyznawania oświadczenie_o_niekorzystaniu_równolege - wersja mono

Rozmiar : 842.75 kb
Dodanie : 2021-09-23
Modyfikacja : 2021-09-23
docx
docx

Zał. 11. Regula Umowa o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego - wersja monochromatyczna

Rozmiar : 846.74 kb
Dodanie : 2021-09-23
Modyfikacja : 2021-09-23

 

 

 

 

Kolejne MILIONY dla Zachodniopomorskich Przedsiębiorców

Informujemy, że od dnia 28 maja 2021 r. udzielamy poręczeń w ramach Produktu Finansowego Reporęczenie Płynnościowe. Poręczenia udzielane są ze środków Zachodniopomorskiego Funduszu Rozwoju w ramach Zachodniopomorskiego Pakietu Antykryzysowego pod Auspicjami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. Środki te pozwolą na udzielenie poręczeń w celu pokrywania zwiększonego zapotrzebowania zachodniopomorskich przedsiębiorców na kapitał obrotowy i poprawy płynności finansowej  w związku z wystąpieniem epidemii COVID-19.

Po szczegóły zapraszamy na stronę PORĘCZENIA PŁYNNOŚCIOWE

pynnociowe

 

Życzenia świąteczne

Szanowni Państwo. Z okazji Świą życzymy Państwu spełnienia, zdrowia i radości. Aby ten okres był dla nas wszystkich okazją do refleksji i odpoczynku.

Pragniemy również poinformować, że dnia 24 grudnia nasze biuro będzie nieczynne.

Finał konkursu Diamenty Pomorza Zachodniego

Finał konkursu „Diamenty Pomorza Zachodniego”, odbył się 10 grudnia 2020 r. w Szczecinie. Konkurs był organizowany przez Fundusz Pomeranię przy udziale Północnej Izby Gospodarczej, Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, partnerstwie Województwa Zachodniopomorskiego oraz pod patronatem Marszałka Województwa Olgierda Geblewicza.

Nabór zgłoszeń do konkursu rozpoczął się 5 listopada 2020 r. i trwał do 30 listopada 2020 r. Podczas naboru odbiorcy byli informowani, że konkurs jest organizowany w partnerstwie
z Województwem Zachodniopomorskim. Logo Pomorza Zachodniego było umieszczone na wszelkich materiałach promocyjnych (załączniki).

 W ramach konkursu trzy banki zostały wyróżnione jako Banki Przyjazne Przedsiębiorcom:

- Zachodniopomorski Bank Spółdzielczy

- GBS Bank

- Bank Spółdzielczy w Białogardzie

Dodatkowo spośród 10 zgłoszeń wybrano trzy firmy, które otrzymały tytuł „Diamentów Pomorza Zachodniego”:

- Loft Fitness & Cafe

- Winnice Turnau

- Młyn nad Starą Regą

Finał konkursu obejrzało ponad 10 tysięcy osób. Finał był transmitowany w mediach społecznościowych na profilu Funduszu Pomerania, Północnej Izby Gospodarczej oraz portalu wSzczecinie.pl. 

Konkurs przyczynił się do promocji idei przedsiębiorczości, promował firmy, które wzmacniają atrakcyjność biznesową, turystyczną, społeczną Pomorza Zachodniego. Wygrane firmy mogą liczyć na dodatkowe zainteresowanie swoimi usługami i produktami ze względu na ilość wzmianek o konkursie i realizację otrzymanych nagród.