RESUME STRATEGIA ROZWOJU FUNDUSZU POMERANIA 2018 - 2022

Wizja

Lider na rynku poręczeń w województwie zachodniopomorskim
 

Misja

Jesteśmy kluczem do rozwoju Twojego biznesu
  

Głównymi odbiorcami produktów Funduszu są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa funkcjonujące na rynku Pomorza Zachodniego.
 

Głównymi produktami są:

 1. poręczenie kredytów obrotowych
 2. poręczenia kredytów inwestycyjnych i leasingi
 3. poręczenia wadialne
   

Kluczowe czynniki sukcesu realizacji Strategii Rozwoju Funduszu Pomerania

 1. Pozycja na rynku – utrzymanie pozycji lidera w województwie zachodniopomorskim na rynku poręczeń zakontraktowanych z środków województwa zachodniopomorskiego m. in. z środków Zachodniopomorskiego Funduszu Rozwoju.
 2. Image Funduszu – zwiększenie rozpoznawalności wśród klientów, zwiększenie wiedzy klientów o produktach, budowanie trwałej relacji z klientami.
 3. Rentowność – sukcesywne zwiększenie wolumenu aktywnych poręczeń
 4. Organizacja i zarządzanie – zwiększenie poziomu efektywności pracy przez pracowników w drodze usprawnień procesów biznesowych.
 5. Kompetentni specjaliści – wzmocnienie kompetencji i kwalifikacji pracowników poprzez zastosowanie koncepcji lean management office – tzw. multikompetencyjność
 6. Wartości – wdrożenie 5 wartości pracowniczych tj.
  1. Tożsamość - identyfikacja pracownika z Funduszem poprzez pełne zaangażowanie w bieżącą działalność,
  2. Profesjonalizm – wiedza i doświadczenie pracownika wykorzystywane w 100% w pracy w Funduszu, wzmacnianie własnych kompetencji poprzez samodoskonalenia, kreatywne rozwiązywanie istniejących problemów w organizacji,
  3. Elastyczność – dostosowanie się pracownika do zmieniających się oczekiwań rynkowych a także otwartość na zmiany istniejącego modelu biznesowego,
  4. Współpraca – efektywna komunikacja w zespole, realizacja wspólnego celu, praca projektowa,
  5. Etyka – poszanowanie norm i wartości związanych ze współpracą w zespole oraz w relacji z Przedsiębiorcami i pozostałymi interesariuszami zewnętrznymi Funduszu.