Remont w popularnym Kordeckim przy wsparciu Funduszu Pomerania

piątek, 17 lutego, 2023

Coraz więcej firm korzysta z poręczeń wadialnych i zabezpieczenia należytego wykonania umowy w Szczecinie i na Pomorzu Zachodnim. Dzięki temu Dom Studencki nr 3 w Szczecinie zostanie wyremontowany z poręczeniem należytego wykonania umowy Funduszu Pomerania.

Uniwersytet Szczeciński rozstrzygnął przetarg pt. „Modernizacja części Domu Studenta nr 3 w Szczecinie przy ul. Kordeckiego 15, na potrzeby działalności Działu ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Centrum Wiedzy o Dostępności w ramach projektów pn. MAXImUS dostępności oraz Uniwersyteckie Centrum Wiedzy o Dostępności w Szczecinie”.

W postępowaniu wzięło udział pięciu oferentów. Zwycięskiej firmie za wykonanie prac Uniwersytet Szczeciński zapłaci ponad 4 mln zł. Wykonawca musiał wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy na sumę odpowiadającą 5% wartości brutto oferty i wniósł go w formie poręczenia należytego wykonania umowy oferowanego przez Fundusz Pomerania.

Zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych takie zabezpieczenie może być wniesione w formie poręczenia przez instytucje takie jak Fundusz Pomerania. Dzięki takiemu rozwiązaniu Wykonawca nie musi wpłacać zabezpieczenia w pieniądzu i obniżać swojej płynności finansowej.

Fundusz Pomerania od ponad roku ma w swojej ofercie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. To dla firm ze Szczecina i Pomorza Zachodniego duże udogodnienie i wsparcie. Z zabezpieczeń należytego wykonania w Funduszu Pomerania skorzystało już ponad 70 firm, a łączna kwota poręczeń należytego wykonania umowy udzielonych przez Fundusz przekroczyła już 11 mln zł.

Zwycięska firma ma 220 dni na wykonanie umowy od dnia jej podpisania.

Chcesz skorzystać z poręczenia wadium i należytego wykonania umowy? Skontaktuj się z nami:

  • Grzegorz Wasiuczyński – nr 607 077 159
  • Agnieszka Miłaszewska – nr 605 399 420

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu.
Chętnie odpowiemy na Państwa pytanie.

Centrum Biurowe POSEJDON,
Brama Portowa 1, 70-225 Szczecin
(Wejście C od ul. Kaszubskiej, piętro I)

Napisz do nas
biuro@funduszpomerania.pl

Telefon kontaktowy
+48 91 813 01 10