Emilii Plater do przebudowy. Pozyskaj poręczenie wadium

środa, 10 lipca, 2024

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Skontaktuj się z nami!

 • Małgorzata Statkiewicz, tel. 661 590 540
 • Aneta Moroń, tel. 605 399 420
 • Lub skontaktuj się z nami przez formularz kontaktowy: www.funduszpomerania.pl/kontakt

Miasto Szczecin szykuje się do przebudowy ul. Emilii Plater. Został ogłoszony już przetarg na przebudowę. Oferty można składać do 8 sierpnia. Oferty można składać do 9 sierpnia 2024 r.

Zwycięzca będzie musiał zaprojektować i zrealizować inwestycję. Zostanie wykonana wymiana nawierzchni oraz odwodnienie, zainstalowaa sygnalizacja oraz oświetlenie. Wzdłuż drogi powstanie bezpieczna droga rowerowa. Wykonawca będzie musiał również zadbać o zieleń i ustawić elementy architektury, a także zmodernizować kanalizację. Dzięki realizacji inwestycji powstanie duży parking.

Chętni wykonawcy razem z ofertą muszą wnieść wadium w wysokości 200 000 zł. Na szczęście przedsiębiorcy nie muszą składać wadium w formie pieniężnej, a mogą skorzystać z poręczenia wadium oferowanego przez Fundusz Pomerania. Fundusz poręcza wadia firmom, które mają siedzibę na terenie Pomorza Zachodniego lub które ubiegają się o publiczne zamówienia na terenie województwa Zachodniopomorskiego.

Inwestycje prowadzi spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie. Wszelkie informacje na temat przetargu można znaleźć na stronie spółki oraz na platformie zakupowej.

Informacja o przetargu: https://platformazakupowa.pl/transakcja/949717

Poręczenie wadium – korzyści

 • nie musisz wpłacać wadium w pieniądzu
 • zwiększasz swoją płynność finansową,
 • możesz wystartować w większej ilości przetargów,
 • Zamawiający ma pewne zabezpieczenie i sprawdzonego Wykonawcę,

Zabezpieczenie jest udzielane na okres trwania całej umowy. Czy wiesz, że jeśli wpłaciłeś gwarancję należytego wykonania umowy możesz zamienić formę zabezpieczenia na poręczenie i odzyskać zamrożone pieniądze?

Poręczenie wadium – szczegóły

 • Roczny limit wadialny do kwoty 1 miliona złotych
 • Pojedyncze poręczenie wadialne do kwoty 500 tysięcy złotych

Poręczenie wadialne – opłaty:

 • Pojedyncze poręczenie wadialne – od 250 zł
 • Otworzenie rocznego limitu wadialnego – 400 zł

Chcesz skorzystać? Skontaktuj się z nami:

 • Małgorzata Statkiewicz, tel. 661 590 540
 • Aneta Moroń, tel. 605 399 420

Poręczenie wadium – informacje

fot. https://wiadomosci.szczecin.eu

Fundusz Pomerania Sp. z o.o. jest uprawniony do udzielania poręczeń należytego wykonania umowy i/lub rękojmi za wady i/lub gwarancji jakości na podstawie art. 449- 453 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, tzn. jest podmiotem o którym mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. W przypadku postępowań organizowanych bez zastosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych formy zabezpieczenia powinny być zgodne z regulacjami opracowanymi przez Zamawiających.

Oferta poręczeń należytego wykonania umowy i/lub rękojmi za wady i/lub gwarancji jakości skierowana jest do Przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą lub mających siedzibę/oddział na terenie województwa zachodniopomorskiego. O poręczenia Funduszu Pomerania Sp. z o.o. mogą wnioskować mikro, mali i średni Przedsiębiorcy spełniający warunki określone w załączniku nr I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu WE.

Poręczenia należytego wykonania umowy i/lub rękojmi za wady i/lub gwarancji jakości pozwalają Przedsiębiorcom zachować płynność finansową i nie blokować środków pieniężnych na okres realizacji umowy oraz okres rękojmi za wady i/lub gwarancji jakości. Poręczenia mogą zabezpieczyć umowy zawarte w oparciu o postępowania przetargowe prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Poręczenia mogą również zostać użyte przy zabezpieczeniu umów realizowanych w oparciu o np. regulaminy własne, jeżeli Zamawiający przewidział możliwość takiej formy zabezpieczenia.

Poręczenia należytego wykonania umowy i/lub rękojmi za wady i/lub gwarancji jakości zabezpieczają prawidłowe wykonanie zobowiązań wynikających z umowy i/lub rękojmi za wady i/lub gwarancji jakości. Fundusz Pomerania Sp. z o.o. udzielając poręczenia zobowiązuje się zapłacić określoną kwotę Zamawiającemu w przypadku, gdy Przedsiębiorca (wykonawca) nie wywiąże się ze zobowiązań wynikających z umowy.

Fundusz Pomerania Sp. z o.o. w odpowiedzi na coraz dłuższe okresy rękojmi za wady i gwarancji jakości wymagane przez Zamawiających oferuje swoim Klientom brak ograniczeń czasowych w poręczeniach na okres rękojmi za wady i gwarancji jakości.

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu.
Chętnie odpowiemy na Państwa pytanie.

Centrum Biurowe POSEJDON,
Brama Portowa 1, 70-225 Szczecin
(Wejście C od ul. Kaszubskiej, piętro I)

Napisz do nas
biuro@funduszpomerania.pl

Telefon kontaktowy
+48 91 813 01 10