„Ogłaszamy dodatkowy nabór formularzy rekrutacyjnych do projektu „Moja firma – mój sukces”

piątek, 22 lipca, 2022

AKTUALNOŚCI 22.07.2022.

Kandydat do projektu powinien spełniać następujące kryteria:

– wiek od 18 r.ż. do 29 r.ż.

– miejsce zamieszkania województwo zachodniopomorskie

– osoba bierna zawodowo nieaktywna zawodowo

– osoba, która straciła zatrudnienie w wyniku panującej pandemii Covid -19 po dniu 01.03.2020r.

Formularze rekrutacyjne (zał. Nr 1) wraz z oświadczeniem (zał. Nr 8) są dostępne na stronie projektu, należy składać od dnia 02.08.2022r. w siedzibie Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie, Al. Wojska Polskiego 86, 70-482 Szczecin, z dopiskiem na kopercie „Rekrutacja do projektu „Moja firma-mój sukces”.

Osoba do kontaktu w sprawie rekrutacji Dorota Miśkiewicz, mail: dmiskiewicz@polnocnaizba.pl  

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu.
Chętnie odpowiemy na Państwa pytanie.

Centrum Biurowe POSEJDON,
Brama Portowa 1, 70-225 Szczecin
(Wejście C od ul. Kaszubskiej, piętro I)

Napisz do nas
biuro@funduszpomerania.pl

Telefon kontaktowy
+48 91 813 01 10