Strategia i misja

Wizja

Lider na rynku poręczeń w województwie zachodniopomorskim

Misja

Jesteśmy kluczem
do rozwoju Twojego biznesu

Głównymi odbiorcami produktów Funduszu

Są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa funkcjonujące na rynku Pomorza Zachodniego.

Głównymi produktami są:

 1. poręczenia należytego wykonania umowy
 2. poręczenia wadialne
 3. poręczenia kredytów obrotowych
 4. poręczenia kredytów inwestycyjnych i leasingi

Kluczowe czynniki sukcesu realizacji

Strategii Rozwoju Funduszu Pomerania

 • Pozycja na rynku
  utrzymanie pozycji lidera w województwie zachodniopomorskim na rynku poręczeń zakontraktowanych z środków województwa zachodniopomorskiego m. in. z środków Zachodniopomorskiego Funduszu Rozwoju.
 • Image Funduszu
  zwiększenie rozpoznawalności wśród klientów, zwiększenie wiedzy klientów o produktach, budowanie trwałej relacji z klientami.
 • Rentowność
  sukcesywne zwiększenie wolumenu aktywnych poręczeń.
 • Organizacja i zarządzanie
  zwiększenie poziomu efektywności pracy przez pracowników w drodze usprawnień procesów biznesowych.
 • Kompetentni specjaliści
  wzmocnienie kompetencji i kwalifikacji pracowników poprzez zastosowanie koncepcji lean management office – tzw. multikompetencyjność.
 • Wartości
  wdrożenie 5 wartości pracowniczych tj.
 1. Tożsamość – identyfikacja pracownika z Funduszem poprzez pełne zaangażowanie w bieżącą działalność,
 2. Profesjonalizm – wiedza i doświadczenie pracownika wykorzystywane w 100% w pracy w Funduszu, wzmacnianie własnych kompetencji poprzez samodoskonalenia, kreatywne rozwiązywanie istniejących problemów w organizacji,
 3. Elastyczność – dostosowanie się pracownika do zmieniających się oczekiwań rynkowych a także otwartość na zmiany istniejącego modelu biznesowego,
 4. Współpraca – efektywna komunikacja w zespole, realizacja wspólnego celu, praca projektowa,
 5. Etyka – poszanowanie norm i wartości związanych ze współpracą w zespole oraz w relacji z Przedsiębiorcami i pozostałymi interesariuszami zewnętrznymi Funduszu.

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu.
Chętnie odpowiemy na Państwa pytanie.

Centrum Biurowe POSEJDON,
Brama Portowa 1, 70-225 Szczecin
(Wejście C od ul. Kaszubskiej, piętro I)

Napisz do nas
biuro@funduszpomerania.pl

Telefon kontaktowy
+48 91 813 01 10