Baszta Lontowa w Kołobrzegu będzie wyremontowana przy wsparciu Funduszu Pomerania

czwartek, 16 lutego, 2023

Mamy dobre informacje dla Kołobrzegu i miłośników naszego kurortu! W styczniu Miasto Kołobrzeg rozstrzygnęło przetarg na modernizację Baszty Lontowej. Przetarg wygrała firma WS Sp. z o. o, która skorzystała z poręczenia należytego wykonania umowy Funduszu Pomerania.

Dzięki poręczeniom należytego wykonania umowy przedsiębiorstwa nie muszą wpłacać po wygraniu przetargu zabezpieczenia w pieniądzu. Nie muszą zamrażać gotówki, zwiększają swoją płynność i mogą realizować więcej zamówień i szybciej się rozwijać.

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat poręczeń należytego wykonania umowy i poręczeń wadialnych? Zadzwoń do nas: 607 077 159.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Czym jest należyte wykonanie umowy?

Zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych (art. 450.1) Zamawiający w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego może żądać od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Po zmianach w ustawie zabezpieczenie może wynosić maksimum 5% całkowitej wartości umowy. W wyjątkowych sytuacjach zabezpieczenie należytego wykonania umowy może wynosić nawet 10% wartości kontraktu. Jednak musi to być uzasadnione przedmiotem zamówienia lub wystąpieniem ryzyka związanego z realizacją zamówienia.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy jest istotnym elementem zabezpieczającym Zamawiającego w przypadku, gdy wykonawca nie wykonuje lub wykonał umowę niezgodnie z zamówieniem.

Należyte wykonanie umowy – jak pozyskać poręczenie Funduszu Pomerania?

Przedsiębiorcy chcący skorzystać z zabezpieczenia należytego wykonania umowy w Funduszu Pomerania muszą złożyć wniosek o udzielenie poręczenia wraz z załącznikami. Do wniosku należy dołączyć m.in. Specyfikację Warunków Zamówienia, informację z otwarcia ofert, zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, projekt umowy jaką Wykonawca zamierza podpisać z Zamawiającym oraz sprawozdania finansowe firmy za bieżący okres i za poprzednie 2 lata.

Po złożeniu wniosku Fundusz Pomerania przystępuje do procedury rozpatrzenia wniosku o udzielenie poręczenia należytego wykonania umowy. Wnioski rozpatrywane są na bieżąco i umowę o udzielenie poręczenia należytego wykonania umowy możemy podpisać nawet w ciągu dwóch dni od złożenia wniosku przez przedsiębiorcę.

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu.
Chętnie odpowiemy na Państwa pytanie.

Centrum Biurowe POSEJDON,
Brama Portowa 1, 70-225 Szczecin
(Wejście C od ul. Kaszubskiej, piętro I)

Napisz do nas
biuro@funduszpomerania.pl

Telefon kontaktowy
+48 91 813 01 10