Dane osobowe w firmie - szkolenie płatne

W dniu 21 Kwiecień 2016

W Plac Hołdu Pruskiego 9, 70-550 Szczecin, Polska

Wysłany przez Super User

Kategorie: Wydarzenia

Hits: 2212

Oceń:

Podczas szkolenia uczestnicy otrzymują pełną informację dotyczącą polskiego i europejskiego prawodawstwa w materii ochrony danych osobowych oraz praktyczne porady związane z tematyka szkolenia. Szkolenie dedykowane jest kwestiom ochrony danych osobowych w firmie, obowiązkom firmy, jako Administratora Danych oraz sposobów zabezpieczania informacji. Zakres szkolenia obejmuje prawa i obowiązki Administratora Bezpieczeństwa Informacji, określone w tegorocznym rozporządzeniu wykonawczym do ustawy o ochronie danych osobowych.

Czas trwania: 3 godziny (z możliwością przedłużenia do 4).

Koszt: 270 zł

Metody pracy: wykład, prezentacja, studia przypadków (case study), wzorcowa dokumentacja ochrony danych osobowych w firmie, wymiana problemów oraz analiza orzecznictwa sądów oraz interpretacji i decyzji Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Program szkolenia :

Stosowanie ustawy o ochronie danych osobowych przez osoby fizyczne i prawne oraz podmioty gospodarcze;

  1. Ochrona praw osoby, której dane są w posiadaniu firmy;
  2. Dane osobowe w działalności firmy – dane pracowników, dane kooperantów, dane klientów.
  3. Prawne zakazy przetwarzania szczególnych kategorii danych osobowych;
  4. Zastosowanie ochrony, w tym środków technicznych, organizacyjnych i prawnych odpowiedniej do kategorii danych osobowych oraz rozpoznanych zagrożeń;
  5. Zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie, usuwanie i przekazywanie zewnętrznym podmiotom w kraju oraz za granicą danych osobowych, w tym danych uznawanych za wrażliwe;
  6. Obowiązek zgłoszenia zbioru danych osobowych w rejestrze GIODO i wyłączenia ustawowe;
  7. Prowadzenie bieżącej dokumentacji ochrony danych, zadania Administratora Bezpieczeństwa Informacji;
  8. Prawa i obowiązki podmiotu kontrolowanego przez pracowników biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych;

Adresaci : szkolenie dedykowane jest osobom chcącym zdobyć kompetencje Administratora Bezpieczeństwa Informacji.

Cel : podniesienie kompetencji osób i zabezpieczenie przetwarzanych w firmie informacji zawierających dane osobowe.

Korzyści : wiedza oraz praktyczne umiejętności dotyczące przetwarzania informacji zawierających dane osobowe.