Usługi doradcze

Fundusz Pomerania, jako Instytucja Otoczenia Biznesu bierze udział w realizowanym przez Zachodniopomorską Agencję Rozwoju Regionalnego projekcie pn. „ Dofinansowanie usług doradczych wspierających innowacje w MŚP” w ramach Działania 1.16 Zwiększenie dostępu do usług Instytucji Otoczenia Biznesu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPZP.01.16.00-32-0001/17-00.

Celem projektu jest zwiększenie dostępu 236 zachodniopomorskich MŚP do wysokiej jakości specjalistycznych usług doradczych świadczonych przez Instytucje Otoczenia Biznesu (IOB) w zakresie wsparcia.

Kto może ubiegać się o wsparcie:

mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), spełniających kryteria określone w Załączniku I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, zarejestrowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, prowadzące działalność na terenie województwa zachodniopomorskiego i/lub posiadające siedzibę, filię lub jednostkę organizacyjną na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Podmiot nie może podlegać wykluczeniu z ubiegania się o grant.

Więcej szczegółów na stronie http://www.zarr.com.pl/pl/granty-na-doradztwo

W ramach projektu Fundusz Pomerania świadczy specjaliatyczne usługi doradcze:

  1. Doradztwo w zakresie korzystania ze zwrotnych instrumentów finansowych
  2. Biznes Plan
  3. Doradztwo prawne i biznesowe w negocjacjach z finansującym
  4. Doradztwo w zakresie transferu technologii
  5. Doradztwo w zakresie kojarzenia partnerów gospodarczych i jednostek naukowych do współpracy w zakresie B+R
  6. Doradztwo w zakresie wprowadzania nowych modeli biznesowych, nowych produktów i usług
  7. Doradztwo w zakresie jakości
  8. Doradztwo w zakresie wspomagania innowacji w sektorze usług i projektowania.

Kontakt:
Kinga Kramarz
tel. 91 813 01 23, 661 340 390
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.