Bezgotówkowe wadium przetargowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Poręczenia wadiów