Poręczenia płynnościowe

Poręczenia  w ramach Produktu Finansowego Reporęczenie Płynnościowe udzielane są ze środków Zachodniopomorskiego Funduszu Rozwoju w ramach Zachodniopomorskiego Pakietu Antykryzysowego pod Auspicjami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. Środki, przekazane na podstawie zawartej z Zachodniopomorską Agencją Rozwoju Regionalnego umowy operacyjnej, pozwolą na udzielenie poręczeń w celu pokrywania zwiększonego zapotrzebowania zachodniopomorskich przedsiębiorców na kapitał obrotowy i poprawy płynności finansowej  w związku z wystąpieniem epidemii COVID-19.

Pomoc dostępna w ramach poręczeń nie ma formy bezpośredniego dofinansowania, co oznacza, że nie wiąże się bezpośrednio z przekazaniem środków finansowych przedsiębiorcy, lecz udzielana jest w ramach rynkowych instrumentów finansowych. Wsparcie to jest udzielane w formie pomocy de minimis.

Czas trwania programu do 31.12.2021 r. lub do wyczerpania środków.