Poręczenia kredytów dla firm ze środków własnych

Do najważniejszych cech tego produktu należą:

 • poręczenie może sięgać do 80% kwoty kredytu (w zależności od zawartej umowy o współpracy)
 • może stanowić dobezpieczenie transakcji objętych gwarancją de minimis (gwarancja 60% kwoty kredytu, poręczenie Funduszu 20% kwoty kredytu)
 • kredyty objęte poręczeniem mogą być przeznaczone na wszelkie cele związane z działalnością gospodarczą, w tym m.in. na:
  1. refinansowanie poniesionych wydatków
  2. na zapłatę podatku VAT
  3. na spłatę kredytów w innych bankach
  4. związanych z inwestycjami finansowanymi z Unii Europejskiej
  5. na zakup środków trwałych, jako zabezpieczenie przejściowe do czasu ustanowienia hipoteki

Opłaty za poręczenie kształtują się na poziomie:

 • rozpatrzenie wniosku: 0,1% od kwoty poręczenia, min. 50 zł
 • za udzielenie poręczenia: od 0,5% do 3,0% od kwoty poręczenia

Kwota poręczenia kredytu dla firmy może wynieść do 600.000 zł.

Wniosek składany jest elektronicznie w obecności pracownika Banku współpracującego z Funduszem. W celu złożenia wniosku skontaktuj się ze swoim doradcą bankowym. 

Dokumenty do pobrania:

pdf

Tabela opłat i prowizji

Rozmiar : 149.64 kb
Dodanie : 2015-05-14
Modyfikacja : 2017-10-03
pdf

Regulamin udzielania poręczeń

(Pekao S.A.)
Rozmiar : 298.61 kb
Dodanie : 2015-05-14
Modyfikacja : 2017-10-02
pdf

Regulamin udzielania poręczeń indywidualnych

(pozostałe banki)
Rozmiar : 1.11 mb
Dodanie : 2015-05-14
Modyfikacja : 2017-10-16