Poręczenia kredytowe

Obecnie przedsiębiorcy mogą korzystać z poręczeń udzielanych ze środków własnych Funduszu Pomerania lub ze środków pochodzących z Zachodniopomorskiego Funduszu Rozwoju z wkładów wniesionych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013 do instrumentów inżynierii finansowej.

xlsx

Kalkulator - produkty

Rozmiar : 26.10 kb
Dodanie : 2019-06-12
Modyfikacja : 2019-08-13

 


Poręczenie kredytów ze środków własnych

Warunki:
 • Maksymalny okres poręczenia: 66 miesięcy (w uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość wydłużenia okresu)
 • Maksymalna kwota poręczenia: 600 tysięcy złotych
Zobacz więcej

Poręczenia kredytów ze środków pochodzących z Zachodniopomorskiego Funduszu Rozwoju

z wkładów wniesionych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013 do instrumentów inżynierii finansowej

Warunki:
 • Maksymalny okres poręczenia: 84 miesiące
 • Maksymalna kwota poręczenia: 1,5 mln zł złotych
Zobacz więcej

Portfelowa Linia Poręczeniowa PLP

Warunki:
 • Maksymalny okres poręczenia: 42 miesiące
 • Maksymalna kwota poręczenia: 200 tys zł.
 • Uproszczona procedura
Zobacz więcej

Poręczenia pożyczek ARP

Warunki:
 • Maksymalny okres poręczenia: 72 miesiące
 • Prowizja od 0 zł
Zobacz więcej

Poręczenia w ramach PLD Plus

Warunki:
 • Maksymalny okres poręczenia: 27 miesięcy w przypadku kredytów obrotowych, 99 miesięcy w przypadku poręczeń kredytów inwestycyjnych
 • Poręczenie kredytu do 1 mln zł 
 • Maksymalna kwota poręczenia 800 tys. zł (80% kwoty kredytu - 60% gwarancja de minimis + 20% poręczenie funduszu poręczeniowego)
Zobacz więcej
 
 

Poręczenia w ramach umowy z ANR (obecnie KOWR)

Warunki:
 • na działalność mającą na celu wspieranie firm zatrudniajacych byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej,
 • Maksymalny okres poręczenia: 66 miesięcy (w uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość wydłużenia okresu)
 • Maksymalna kwota poręczenia: 600 tysięcy złotych
Zobacz więcej

Jak wygląda procedura pozyskania poręczenia?