Aktualności

Poręczenia z indywidualną pomocą de minimis

Informujemy, że z dniem 12 maja 2017 roku Fundusz Pomerania na podstawie Uchwały Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego nr 679/17 z dnia 9 maja 2017 roku wznowił poręczenia z indywidualną pomocą de minimis tylko do poręczeń na inwestycje na obszarze województwa zachodniopomorskiego w ramach inicjatywy Jeremie.

Zapytanie ofertowe - czterodniowy wyjazd turystyczny

Szanowni Państwo, w związku z realizacją projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, (Oś priorytetowa 1 „Gospodarka – Innowacje – Technologie”, działanie 1.3 „Zaawansowane usługi wsparcia dla przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.3.4 „Pozadotacyjne instrumenty finansowe dla MŚP – Inicjatywa JEREMIE”) zapraszamy do składania ofert na zapytanie ofertowe dotyczące czterodniowego wyjazdu turystycznego dla grupy do 15 (w przypadku mniejszej ilości cena wyjazdu ulegnie proporcjonalnemu zmniejszeniu) osób do Rzymu w miesiącu marcu 2017r.