Aktualności

Przede wszystkim gospodarczy rozkwit regionu

W dniach 28-29.09.2017 r. w Szczecinie, w związku z decyzją Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego o rozwiązaniu Umowy o dofinansowanie oraz planowanym przejęciem zadań Banku Gospodarstwa Krajowego, jako Menadżera Funduszu Powierniczego JEREMIE w zakresie zarządzania środkami pochodzącymi z inicjatywy JEREMIE przez Zachodniopomorską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A., odbyło się spotkanie mające na celu podpisanie porozumień w sprawie przeniesienia praw i obowiązków wynikających z Umów Operacyjnych I Stopnia, a także podsumowanie realizacji projektów w ramach RPO WZ 2007-2013 oraz prezentację instrumentów finansowych w ramach RPO WZ 2014-2020 i Zachodniopomorskiego Funduszu Rozwoju, którego rolą będzie zarządzanie i dystrybucja przedmiotowych środków.

Poręczenia z indywidualną pomocą de minimis

Informujemy, że z dniem 29 maja 2017 roku Fundusz Pomerania na podstawie Uchwały Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego nr 679/17 z dnia 9 maja 2017 roku wznowił poręczenia z indywidualną pomocą de minimis do poręczeń na inwestycje oraz do kredytów z poręczeniem na finansowanie kapitałów obrotowych na obszarze województwa zachodniopomorskiego w ramach inicjatywy Jeremie.