Aktualności

Fundusz Pomerania Sp. z o.o. objął patronatem „X Konferencję Skuteczne Inwestowanie. Rynek kapitałowy”

Rynek kapitałowy już na dobre wpisał się w polską gospodarkę. Coraz więcej osób zdaje sobie sprawę z jego znaczenia i roli w procesach gospodarczych. Niestety poziom wiedzy o rynku kapitałowym i jego elementach jest w Polsce jeszcze bardzo niski. Obowiązek edukacji i rozwoju nauki w tym kierunku spoczywa w znacznej mierze na środowisku naukowym i instytucjach rynku kapitałowego. 

Staże szansą na praktyczne kompetencje

Uniwersytet Szczeciński we współpracy z Funduszem Pomerania realizuje projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego "Staże szansą na praktyczne kompetencje w kreowaniu procesów biznesowych przy wykorzystaniu Design Thinking"

Celem projektu jest podniesienie w okresie od 1.01.2018 do 31.12.2019 praktycznych kompetencji w kreowaniu procesów biznesowych przy wykorzystaniu Design Thinking oczekiwanych przez pracodawców na rynku pracy poprzez realizację wysokiej jakości programów stażowych przez studentów 3 kierunków:

  • Finanse i Rachunkowość,
  • Ekonomia,
  • Zarządzanie
    z Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego o profilu ogólnoakademickim.

Obecnie w Funduszu staż odbywa dwóch stażystów. Po szczegóły dotyczące staży zapraszamy na stronę Akademickiego Biura Karier

 

Jednocześnie przypominamy, że Fundusz otworzył własny program praktyk studenckich. Zapraszamy studentów do skorzystania z okazji na postawienie pierwszego kroku w kształtowaniu swojej drogi zawodowej. Wszystkie szczegóły w zakładce KARIERA

Przetarg dot. świadczenia przez Wykonawców usługi pośrednictwa finansowego polegającej na udzielaniu wsparcia w postaci produktu finansowego „Reporęczenie” dla MŚP

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Rgionalnego S.A. ogłosiła pod koniec lipca przetarg nieograniczony- Świadczenie przez Wykonawców usługi pośrednictwa finansowego polegającej na udzielaniu wsparcia w postaci produktu finansowego „Reporęczenie” dla MŚP.

Szczegółowe informacje o przetargu znajdą Państwo na stronie: http://www.zarr.com.pl/pl/ogloszenia-o-przetargach/przetarg-nieograniczony-swiadczenie-przez-wykonawcow-uslugi-posrednictwa-finansowego-polegajacej-na-udzielaniu-wsparcia-w-post

Spodziewana podwyżka stóp procentowych do końca 2019r.

Zgodnie z zapowiedziami prezesa Narodowego Banku Polskiego do końca 2019 r. nie należy spodziewać się podwyżki stóp procentowych. Tym samym wyniki badań wskazują, że w 2018 roku ponad 40% mikro i małych przedsiębiorstw oraz ponad połowa (52%) średnich korzysta z kredytów w rachunku bieżącym oraz kredytów inwestycyjnych . Jest to wzrost w stosunku do 2017 r. o ok. 8%. Jednocześnie mikro, małe i średnie firmy optymistycznie oceniają prognozy koniunktury w 2018 r. i 2019 r. oraz pozytywnie oceniają aktualne warunki dla pozyskania zewnętrznego finansowania (dane wg. raportu „Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa o usługach finansowych” Związek Banków Polskich, Centrum Badań Marketingowych Indicator oraz Warszawski Instytut Bankowości).  

Konkurs „Twój biznes pod banderą sukcesu”

Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy MŚP do udziału w konkursie „Twój biznes pod banderą sukcesu”.

Fundusz Pomerania został partnerem Kampanii „Pomorze Zachodnie. Biznes w dobrym położeniu” organizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.

Rating Funduszu Pomerania

Informujemy o przyznaniu w dniu 17 lipca 2018r. przez Agencję Ratingową EuroRating Funduszowi Pomerania Sp. z o.o. wysokiego ratingu oceny ryzyka kredytowego: