Ogłaszamy nabór Wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego dla nr identyfikacyjnego 27/K005/SZ.

Ogłaszamy nabór Wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego dla nr identyfikacyjnego 27/K005/SZ. Wniosek wraz z załącznikami należy składać w terminie 11.04.2022r – 15.04.2022r. w biurze projektu. Wniosek powinien być przygotowany zgodnie z zapisami § 10 Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego”.

UWAGA: Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego składają wyłącznie uczestnicy projektu, którzy otrzymali dotację na założenie działalności gospodarczej.