Ogłaszamy nabór Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego.

Ogłaszamy nabór Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego. Wnioski wraz z załącznikami należy składać w terminie 11.04.2022r – 15.04.2022r. w biurze projektu.

Wnioski powinny być przygotowane zgodnie z zapisami § 10 Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego”.

Wnioski o przyznanie wsparcia pomostowego składają wyłącznie uczestnicy projektu, którzy otrzymali dotację na założenie działalności gospodarczej.