Ogłaszamy nabór na składanie biznesplanów

Ogłaszamy nabór na składanie biznesplanów wraz z załącznikami dla wszystkich uczestników projektu, którzy ukończyli etap szkoleń i doradztwa.

Biznesplany należy składać w biurze projektu w terminie od 21.04.2022r. do 22.04.2022r