OGŁASZAMY NABÓR DO PROJEKTU !!!!

Fundusz Pomerania i Północna Izba Gospodarcza w Szczecinie.  ogłasza nabór do projektu „Moja firma – mój sukces”!

Dokumenty rekrutacyjne można składać od 4 stycznia 2022 roku w biurze projektu Fundusz Pomerania Sp. z o.o., ul. Brama Portowa 1 w Szczecinie oraz w Północnej Izbie Gospodarczej w Szczecinie przy ul. Al. Wojska Polskiego 86, w dni robocze w godzinach od 8.00 do 16.00.

Zapraszamy młode osoby w wieku od 18 r.ż. do 29 r.ż. o statusie na rynku pracy osoby bezrobotnej, biernej zawodowo lub uczącej. W ramach projektu uzyskasz wsparcie doradcze i szkoleniowe oraz bezzwrotną dotację na uruchomienie własnej działalności gospodarczej.

 Nabór trwa do 31 stycznia 2022.

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 665 627 244 od poniedziałku do soboty w godzinach 8.00-19.00

 

docx

Zał. 1. Formularz rekrutacyjny

Rozmiar : 81.96 kb
Dodanie : 2021-12-23
Modyfikacja : 2021-12-23
docx

Regulamin rekrutacji uczestników

Rozmiar : 122.31 kb
Dodanie : 2021-12-23
Modyfikacja : 2021-12-23
docx

Zał. 2. Karta oceny predyspozycji kandydata

Rozmiar : 56.34 kb
Dodanie : 2021-12-23
Modyfikacja : 2021-12-23
doc

Zał. 3. Karta weryfikacji formalnej formularza rekrutacyjnego

Rozmiar : 97.28 kb
Dodanie : 2021-12-23
Modyfikacja : 2021-12-23
doc

Zał. 4. Karta oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego

Rozmiar : 112.64 kb
Dodanie : 2021-12-23
Modyfikacja : 2021-12-23
docx

Zał. 5. Formularz diagnozy potrzeb szkoleniowych

Rozmiar : 49.10 kb
Dodanie : 2021-12-23
Modyfikacja : 2021-12-23
docx

Zał. 6. Opis sektorów wykluczonych

Rozmiar : 103.47 kb
Dodanie : 2021-12-23
Modyfikacja : 2021-12-23
doc

Zał. 7. Umowa o wsparcie szkoleniowe

Rozmiar : 96.26 kb
Dodanie : 2021-12-23
Modyfikacja : 2021-12-23
doc

Zał. 8. Oświadczenie uczestnika Projektu aktywizacji zawodowej

Rozmiar : 70.14 kb
Dodanie : 2021-12-23
Modyfikacja : 2021-12-23
xlsx

harmonogram-wsparcia-w-projekcie-szkolenia

Rozmiar : 609.65 kb
Dodanie : 2022-03-08
Modyfikacja : 2022-03-08

 

docx

Regulamin przyznawania środków

Rozmiar : 115.89 kb
Dodanie : 2021-12-23
Modyfikacja : 2021-12-23
docx

Zał. 1. Biznesplan

Rozmiar : 75.19 kb
Dodanie : 2021-12-23
Modyfikacja : 2021-12-23
docx

Zał. 2. Karta oceny biznesplanu

Rozmiar : 56.20 kb
Dodanie : 2021-12-23
Modyfikacja : 2021-12-23
docx

Zał. 3. Umowa o wsparcie finansowe

Rozmiar : 74.45 kb
Dodanie : 2021-12-23
Modyfikacja : 2021-12-23
docx

Zał. 4. Oświadczenie o uzyskanej pomoc de minimis

Rozmiar : 47.88 kb
Dodanie : 2021-12-23
Modyfikacja : 2021-12-23
docx

Zał. 5. Oświadczenie o nieuzyskaniu pomocy de minimis

Rozmiar : 47.76 kb
Dodanie : 2021-12-23
Modyfikacja : 2021-12-23
xlsx

Zał. 6. Formularz pomocy de minimis

Rozmiar : 106.25 kb
Dodanie : 2021-12-23
Modyfikacja : 2021-12-23
docx

Zał. 7. Zestawienie planowanych wydatków w ramach wsparcia pomostowego

Rozmiar : 42.08 kb
Dodanie : 2021-12-23
Modyfikacja : 2021-12-23
doc

Zał. 8. Oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z dwóch różnych źródeł

Rozmiar : 58.37 kb
Dodanie : 2021-12-23
Modyfikacja : 2021-12-23
docx

Zał. 9. Wniosek o przyznanie wsparcia pomosotowego

Rozmiar : 46.70 kb
Dodanie : 2021-12-23
Modyfikacja : 2021-12-23
docx

Zał. 10. Karta oceny formalnej i merytorycznej wsparcia pomostowego

Rozmiar : 52.23 kb
Dodanie : 2021-12-23
Modyfikacja : 2021-12-23
docx

Zał. 11. Umowa o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego

Rozmiar : 66.36 kb
Dodanie : 2021-12-23
Modyfikacja : 2021-12-23
docx

Zał. 12. Zestawienie poniesionych wydatków

Rozmiar : 43.49 kb
Dodanie : 2021-12-23
Modyfikacja : 2021-12-23
docx

Zał. 13. Oświadczenie potwierdzające aktualność przedstawionych danych

Rozmiar : 44.27 kb
Dodanie : 2021-12-23
Modyfikacja : 2021-12-23
pdf

harmonogram-wsparcia-w-projekcie-szkolenia

Rozmiar : 239.58 kb
Dodanie : 2022-03-09
Modyfikacja : 2022-03-09