Poręczenia kredytów w ramach umowy z ANR (obecnie KOWR)