Poręczenia wadiów dla Zakładów Usług Leśnych

Przedsiębiorcy, którzy startują w przetargach mogą pozyskać od Funduszu Pomerania poręczenie wadium. Dzięki temu firmy nie muszą "zamrażać" gotówki na wpłatę wadiów. O takie poręczenie mogą wnioskować m.in. jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki, które funcjonują w sektorze usług leśnych. Dzięki temu przedsiębiorcy mają lepsze możliwości w ubieganiu się o zamówienia publiczne oferowane przez corocznych przetargach organizowanych przez Nadleśnictwa

Wadium obejmuje przetargi z obszarów takich jak:

  • hodowla i ochrona lasu,
  • ochrona przeciwpożarowa,
  • pozyskanie i zrywka drewna,
  • gospodarka łąkowo-rolna,
  • zagospodarowanie turystyczne,
  • melioracja wodna i utrzymanie infrastruktury w leśnictwach,
  • szkółkarstwo,
  • nasiennictwo i selekcja.

 

Bezgotówkowe wadium przetargowe obejmuje duże przetargi, na ogół roczne lub dwuletnie, które ze względu na skalę podzielone są na kilka części. Ukazują się one w IV kwartale roku, a termin ich obowiązywania rozpoczyna się od stycznia roku przyszłego. Firmy mogą do nich przystąpić osobiście lub działać w imieniu konsorcjum (dotyczy głównie bardziej wymagających prac), które może obejmować kilka podmiotów gospodarczych. Poza bezgotówkowym wadium przetargowym firmy otrzymują również gwarancję należytego wykonania kontraktu – oba zabezpieczenia są niezbędne do podpisania umowy z Zamawiającym.

Przetargi, ukazujące się w ciągu roku i realizowane przez Nadleśnictwa, obejmują również utrzymanie infrastruktury dróg (budowa dróg leśnych, utwardzanie). Ich odbiorcami mogą być także firmy budowlane.

Zakłady Usług Leśnych, czyli leśnicy startujący do przetargów, mogą reprezentować mniejsze działalności gospodarcze, całe spółki lub przystępować do oferty jako konsorcjum. Łącząc się, mają możliwość podziału prac pomiędzy poszczególne podmioty (np. jedna firma odpowiada za zrywkę drzew, a druga zajmuje się szkółkarstwem itp.). Każde konsorcjum posiada leadera i w zależności od umowy, to on może wnosić wadium lub może być ono podzielone proporcjonalnie pomiędzy każdego członka konsorcjum.

W sytuacji, gdy Zakłady Usług Leśnych ponownie przystępują do przetargów (np. na wykonanie dodatkowych prac, takich jak budowa drogi leśnej itp.), to proponowany jest im limit wadialny.