Rozpoczynamy poręczać pożyczki ARP!

 

4 kwietnia 2019 r. Fundusz Pomerania podpisał umowę z Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości. Dzięki rozpoczęciu współpracy przedsiębiorcy ubiegający się o pożyczkę od Agencji mogą od Funduszu Pomerania uzyskać poręczenie. 

  • Poręczeniem mogą być objęte pożyczki przeznaczone na finansowanie działalności gospodarczej przedsiębiorcy.
  • Warunkiem udzielenia poręczenia jest prowadzenie działalności gospodarczej, posiadaniem siedziby rejestrowej lub oddziału/filii firmy lub realizacji inwestycji na terenie województwa Zachodniopomiorskiego.
  • Poręczenie może być udzielone na okres 72 miesięcy.
  • Prowizja nawet od 0 zł. 

    Więcej informacji o pożyczkach ARP można uzyskać pod linkiem https://www.arp.pl/uslugi-finansowe/pozyczki