Rada Interesariuszy Banków Spółdzielczych

Z radością informujemy, że w dniu 14.11.2018 r. w siedzibie "Funduszu Pomerania" Sp. z o.o. odbyło się pierwsze spotkanie Rady Interesariuszy Banków Spółdzielczych współpracujących z Funduszem. Wszyscy członkowie otrzymali akt nominacji. Celem Rady Interesariuszy jako organu doradczo-eksperckiego  Funduszu Pomerania jest analiza i wymiana doświadczeń w przedmiotowym zakresie działalności Funduszu, w szczególności w zakresie udzielania poręczeń dla klientów Banków Spółdzielczych

 

IMG20181218102238
IMG20181114160646
IMG20181114160730
IMG20181114115455
IMG20181114160629
IMG20181114160717
IMG20181114115350
IMG20181114160758
IMG20181114160612
IMG20181114160658