Powiat Wałecki jako drugi powiat w województwie zachodniopomorskim przystąpił do Programu – Samorząd przyjazny przedsiębiorcom!

18 września 2018 roku Powiat Wałecki jako drugi powiat w województwie zachodniopomorskim przystąpił do programu wspierającego małe i średnie przedsiębiorstwa działające i inwestujące na terenie zachodniopomorskiego. W tym dniu pan Starosta Bogdan Wankiewicz odebrał z rąk przedstawiciela Funduszu Pomerania pana Cezarego Szeliga - Pełnomocnik ds. JST Certyfikat potwierdzający przystąpienie do Programu, który adresowany jest do jednostek samorządu terytorialnego z województwa zachodniopomorskiego.

W okresie objętym Programem zakłada się następujące kierunki działania: likwidowanie barier w dostępie do kapitału, wspieranie projektów inwestycyjnych, wspieranie firm i rozwijanie działalności gospodarczej, tworzenie nowych miejsc pracy, wzmacnianie potencjału rozwojowego regionalnej gospodarki, wspieranie tworzenia nowych firm w regionie. Partnerzy Programu biorą aktywny udział w informowaniu przedsiębiorców o możliwościach wsparcia finansowego oferowanego przez Fundusz Pomerania poprzez organizowanie spotkań z przedsiębiorcami, na których pracownicy Funduszu Pomerania będą informować o możliwościach wsparcia finansowego, a także bezpośrednim przekazywaniu informacji o Funduszu Pomerania na wszelkiego rodzaju spotkaniach gospodarczych oraz zamieszczaniu informacji na swoich stronach internetowych.

Pan Cezary Szeliga odpowiedzialny z ramienia Funduszu Pomerania za wdrażanie Programu podziękował Staroście Wałeckiemu panu Bogdanowi Wankiewiczowi za zaangażowanie w lokalny rozwój gospodarczy i wsparcie dla firm z sektora MŚP, jednocześnie zaprosił do współpracy kolejne powiaty z województwa zachodniopomorskiego.

 

DSC0086
DSC0089