Rating Funduszu Pomerania

Informujemy o przyznaniu w dniu 17 lipca 2018r. przez Agencję Ratingową EuroRating Funduszowi Pomerania Sp. z o.o. wysokiego ratingu oceny ryzyka kredytowego:

A+ perspektywa stabilna.

Przyznana ocena oznacza wysoką zdolnością do obsługi zobowiązań oraz wiarygodnością finansową Funduszu.

Rating przyznany jest na okres 1 roku i będzie odnawiany corocznie oraz aktualizowany kwartalnie.

EuroRating Sp. z o.o. jest formalnie zarejestrowana przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (European Securities and Markets Authority – ESMA) jako agencja ratingowa uprawniona do wystawiania ratingów kredytowych na terenie całej Unii Europejskiej (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego nr 1060/2009 w sprawie agencji ratingowych) i podlega bezpośredniemu nadzorowi ESMA (lista agencji ratingowych zarejestrowanych w Unii Europejskiej: http://www.eurorating.com/)

pdf

2018-07-17 Fundusz Pomerania - certyfikat nadania ratingu

Rozmiar : 112.84 kb
Dodanie : 2018-08-22
Modyfikacja : 2018-08-22