Zainaugurowano Program - Samorząd przyjazny przedsiębiorcom!

W Pyrzycach został zainaugurowany Program – samorząd przyjazny przedsiębiorcom!

23 maja 2018 roku na zaproszenie Burmistrza Pyrzyc i Prezesa Funduszu Pomerania w Szczecinie w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Pyrzyce odbyło się spotkanie adresowane do przedsiębiorców działających na terenie Gminy Pyrzyce. Zaproszonych uczestników konferencji powitali Pani Marzena Podzińska – Burmistrz Pyrzyc i Pan Adam Badach – Prezes Funduszu Pomerania. W tym dniu pani Burmistrz podpisała deklarację przystąpienia Miasta i Gminy Pyrzyce do Programu – Samorząd przyjazny przedsiębiorcom , a pan Prezes wręczył certyfikat potwierdzający przystąpienie do Programu, który adresowany jest do jednostek samorządu terytorialnego z województwa zachodniopomorskiego.

W okresie objętym Programem zakłada się następujące kierunki działania: likwidowanie barier w dostępie do kapitału, wspieranie projektów inwestycyjnych, wspieranie firm i rozwijanie działalności gospodarczej, tworzenie nowych miejsc pracy, wzmacnianie potencjału rozwojowego regionalnej gospodarki, wspieranie tworzenia nowych firm w regionie. Partnerzy Programu biorą aktywny udział w informowaniu przedsiębiorców o możliwościach wsparcia finansowego oferowanego przez Fundusz Pomerania poprzez organizowanie spotkań z przedsiębiorcami, na których pracownicy Funduszu Pomerania będą informować o możliwościach wsparcia finansowego, a także bezpośrednim przekazywaniu informacji o Funduszu Pomerania na wszelkiego rodzaju spotkaniach gospodarczych oraz zamieszczaniu informacji na swoich stronach internetowych.

W dalszej części spotkania przedsiębiorcy mogli dowiedzieć się o produktach finansowych oferowanych przez Fundusz Pomerania i zapoznać się z przykładami projektów już zrealizowanych przez firmy z powiatu pyrzyckiego przy udziale Funduszu. Na pytania przedsiębiorców odpowiadali Dyrektor Funduszu pan Łukasz Cieszyński i jego zastępca pani Kinga Kramarz. Dużym zainteresowaniem cieszyły się wadia przetargowe dzięki, którym przedsiębiorcy mogą przystępować do przetargów w oparciu o prawo zamówień publicznych, nie angażując własnych środków finansowych. Podsumowując spotkanie przedstawiciele Funduszu Pomerania zaprosili przedsiębiorców do dalszego kontaktu i współpracy.

IMG0026
IMG0020
IMG0038
IMG0041
IMG0053
IMG0059