Poszerzamy ofertę dla przedsiębiorców o Portfelową Linię Poręczeniową PLP

Fundusz Pomerania informuje, że w dniu 16.02.2018r. poszerzył ofertę dla przedsiębiorców o Portfelową Linię Poręczeniową PLP. Klienci Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Barlinku mogą jako pierwsi skorzystać z oferty. 

Główne cechy wyróżniające produkt na rynku i stanowiące o atrakcyjności oferty to przede wszystkim:

  • oszczędność czasu i minimum biurokracji – wszystkie formalności dokonuje się bezpośrednio w banku kredytującym, żadnych dodatkowych umów
  • poręczenie może obejmować zarówno kredyty obrotowe jak i inwestycyjne
  • decyzja o przyznaniu poręczenia zależy od Banku
  • brak wykluczeń branżowych
  • jedynym zabezpieczeniem jest weksel in blanco
  • opłata ponoszona przez przedsiębiorcę od 0,5% do 1,4% za cały okres poręczenia

O szczegóły można pytać pod numerem telefonu 91 813 01 22 lub w oddziałach Banku.