Zapytanie ofertowe - czterodniowy wyjazd turystyczny

Szanowni Państwo, w związku z realizacją projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, (Oś priorytetowa 1 „Gospodarka – Innowacje – Technologie”, działanie 1.3 „Zaawansowane usługi wsparcia dla przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.3.4 „Pozadotacyjne instrumenty finansowe dla MŚP – Inicjatywa JEREMIE”) zapraszamy do składania ofert na zapytanie ofertowe dotyczące czterodniowego wyjazdu turystycznego dla grupy do 15 (w przypadku mniejszej ilości cena wyjazdu ulegnie proporcjonalnemu zmniejszeniu) osób do Rzymu w miesiącu marcu 2017r.

pdf

Formularz ofertowy Rzym

Rozmiar : 317.00 kb
Dodanie : 2017-01-23
Modyfikacja : 2017-01-23
pdf

Zapytanie ofertowe Rzym

Rozmiar : 412.11 kb
Dodanie : 2017-01-23
Modyfikacja : 2017-01-23
pdf

Załącznik 2

Rozmiar : 389.24 kb
Dodanie : 2017-01-23
Modyfikacja : 2017-01-23