Zapytanie ofertowe - Ulotki informacyjne w ramach Inicjatywy Jeremie

Szanowni Państwo, w związku z realizacją projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, (Oś priorytetowa 1 „Gospodarka – Innowacje – Technologie”, działanie 1.3 „Zaawansowane usługi wsparcia dla przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.3.4 „Pozadotacyjne instrumenty finansowe dla MŚP – Inicjatywa JEREMIE”) zapraszamy do składania ofert na: Projekt i wydruk ulotek informacyjnych.

Szczegóły w załącznikach:

pdf

Formularz ofertowy

Rozmiar : 181.93 kb
Dodanie : 2016-05-24
Modyfikacja : 2016-05-24
pdf

Zapytanie ofertowe

Rozmiar : 119.28 kb
Dodanie : 2016-05-24
Modyfikacja : 2016-05-31
pdf

Wybór oferty

Rozmiar : 506.72 kb
Dodanie : 2016-06-28
Modyfikacja : 2016-06-28