Zapytanie ofertowe – Zakup sprzętu komputerowego

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, (Oś priorytetowa 1 „Gospodarka – Innowacje – Technologie”, działanie 1.3 „Zaawansowane usługi wsparcia dla przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.3.4 „Pozadotacyjne instrumenty finansowe dla MŚP – Inicjatywa JEREMIE”) zapraszamy do składania ofert na:

Zakup sprzętu komputerowego

(1 komputer przenośny + 1 oprogramowanie wg. specyfikacji)

ZAMAWIAJACY:
Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych sp. z o.o. pl. Hołdu Pruskiego 9, 70-550 Szczecin, tel. 91 813 01 10, fax 91 813 01 11

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego sprzętu przenośnego (wg. specyfikacji) dla Zachodniopomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Szczecinie.

ZAKRES ZAMÓWIENIA:

  1. Zamówiony sprzęt komputerowy powinien być dostarczony przez Sprzedającego do siedziby Zachodniopomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Szczecinie, pl. Hołdu Pruskiego 9, 70-550 Szczecin, w stanie nienaruszonym, w opakowaniach fabrycznych.
  2. Uregulowanie należności przez Fundusz, nastąpi przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego.
  3. Nazwa dostarczonego towaru na fakturze musi być zgodna z nazwą na opakowaniu i z nazwą w formularzu cenowym. Również cena towaru wykazana na fakturze musi być zgodna z ceną z formularza cenowego.

Szczegóły w załączniku:

pdf

Zapytanie ofertowe komputery

Rozmiar : 367.05 kb
Dodanie : 2016-04-22
Modyfikacja : 2016-04-22