Zaproszenie do złożenia ofert na usługę długoterminowego najmu samochodu osobowego

Zgodnie z obowiązującymi u Zamawiającego „regulaminem dokonywania zakupów towarów i usług w „Funduszu Pomerania” Sp. z o.o.”, „Fundusz Pomerania” Sp. z o.o. (zwana dalej Zamawiającym) zaprasza do złożenia oferty na usługę długoterminowego najmu samochodu osobowego zgodnie z poniższą specyfikacją.

Szczegóły zamówienia w załączniku: