Spodziewana podwyżka stóp procentowych do końca 2019r.

Zgodnie z zapowiedziami prezesa Narodowego Banku Polskiego do końca 2019 r. nie należy spodziewać się podwyżki stóp procentowych. Tym samym wyniki badań wskazują, że w 2018 roku ponad 40% mikro i małych przedsiębiorstw oraz ponad połowa (52%) średnich korzysta z kredytów w rachunku bieżącym oraz kredytów inwestycyjnych . Jest to wzrost w stosunku do 2017 r. o ok. 8%. Jednocześnie mikro, małe i średnie firmy optymistycznie oceniają prognozy koniunktury w 2018 r. i 2019 r. oraz pozytywnie oceniają aktualne warunki dla pozyskania zewnętrznego finansowania (dane wg. raportu „Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa o usługach finansowych” Związek Banków Polskich, Centrum Badań Marketingowych Indicator oraz Warszawski Instytut Bankowości).  

Zdecydowanie jest to dobry moment dla przedsiębiorstw do finansowania rozwoju działalności z pożyczek, czy też kredytów obrotowych lub inwestycyjnych. Warto w tym względzie skorzystać z produktów i usług funduszy poręczeniowych, dla których głównym zadaniem jest ułatwienie przedsiębiorcom oraz osobom rozpoczynającym działalność gospodarczą dostępu do zewnętrznego finansowania, przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka kredytowego dla przedsiębiorców. 

Autor: dr hab. Jarosław Korpysa