Porady eksperta

Spodziewana podwyżka stóp procentowych do końca 2019r.

Zgodnie z zapowiedziami prezesa Narodowego Banku Polskiego do końca 2019 r. nie należy spodziewać się podwyżki stóp procentowych. Tym samym wyniki badań wskazują, że w 2018 roku ponad 40% mikro i małych przedsiębiorstw oraz ponad połowa (52%) średnich korzysta z kredytów w rachunku bieżącym oraz kredytów inwestycyjnych . Jest to wzrost w stosunku do 2017 r. o ok. 8%. Jednocześnie mikro, małe i średnie firmy optymistycznie oceniają prognozy koniunktury w 2018 r. i 2019 r. oraz pozytywnie oceniają aktualne warunki dla pozyskania zewnętrznego finansowania (dane wg. raportu „Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa o usługach finansowych” Związek Banków Polskich, Centrum Badań Marketingowych Indicator oraz Warszawski Instytut Bankowości).