Poręczenia z indywidualną pomocą de minimis

Informujemy, że z dniem 12 maja 2017 roku Fundusz Pomerania na podstawie Uchwały Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego nr 679/17 z dnia 9 maja 2017 roku wznowił poręczenia z indywidualną pomocą de minimis tylko do poręczeń na inwestycje na obszarze województwa zachodniopomorskiego w ramach inicjatywy Jeremie.

Do pozostałych poręczeń w ramach Inicjatywy Jeremie takich jak poręczenia do kredytów z poręczeniem na finansowanie kapitałów obrotowych stosuje tabelę opłat i prowizji obowiązującą w Funduszu Pomerania.

Tabela opłat i prowizji do pobrania na stronie: http://www.funduszpomerania.pl/materialy-do-pobrania