„4 dni w Rzymie” – zmiany w konkursie

W odpowiedzi na zgłaszane przez doradców bankowych sugestie i zgodnie z regulaminem, Zarząd Funduszu Pomerania wprowadził zmiany do regulaminu konkursu „4 dni w Rzymie”. Przede wszystkim wydłużony został termin konkursu do 30 września 2016 r. W związku z tym wyjazd nastąpi w październiku lub listopadzie b.r. Ważną zmianą jest obniżeniu pułapu zrealizowanych poręczeń, który uprawnia do wyjazdu. Obecnie wystarczy zrealizować poręczenia na poziomie 2 mln złotych, aby 1 osoba z banku lub firmy leasingowej mogła wziąć udział w wyjeździe do Rzymu. Dodatkowo wprowadzono zapisy doprecyzowujące świadczenia – transport do Berlina i z powrotem, lot, transfer z lotniska do centrum Rzymu i centrum Rzymu na lotnisko, hotel, wyżywienie, bilety wstępu, bilety komunikacji miejskiej, ubezpieczenie, należny podatek od nagrody.

Fundusz Pomerania zastrzega również, że wyjazd do Rzymu odbędzie się pod warunkiem spełnienia wymagań konkursowych przez co najmniej 10 osób. W przypadku nie zrealizowania założeń konkursowych Zwycięzcy otrzymają ekwiwalent w postaci nagrody finansowej w wysokości 1.500 zł.

Zachęcamy doradców bankowych do aktywności przy realizacji poręczeń we współpracy z Funduszem Pomerania.

pdf

zmiana regulaminu

Rozmiar : 470.98 kb
Dodanie : 2016-08-11
Modyfikacja : 2016-08-11