Bezgotówkowe wadium przetargowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Poręczenia wadiów

Charakterystyka produktu:

 • Poręczenie zastępuje wpłatę wadium w formie pieniężnej
 • Poręczenie jest udzielane na okres związania ofertą, nie dłużej niż 90 dni
 • Maksymalna kwota jednostkowego poręczenia 500.000,00 zł
 • Maksymalna wartość przyznanego odnawialnego limitu poręczeń wadialnych 1.000.000,00 zł
 • Odnawialny limit poręczeń wadialnych przyznawany na okres jednego roku

Korzyści dla przedsiębiorcy:

 • brak konieczności angażowania własnych środków, jak również możliwość przystąpienia do przetargu w przypadku braku wolnych środków na wpłatę wadium
 • zwiększenie potencjału Przedsiębiorcy wskutek umożliwienia przystępowania do większej ilości przetargów jednocześnie
 • krótka i szybka procedura
 • istnieje możliwość pozyskania oferty na pozostałe gwarancje określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
 • opłaty za udzielenie:
  1. limitu poręczenia wadialnego: 1,0% kwoty limitu (min. 100 zł)
  2. poręczenia zapłaty wadium: 0,5% kwoty poręczenia (w ramach limitu wadialnego- min. 100 zł); 1,4% kwoty poręczenia (przypadku poręczenia jednostkowego- min. 200 zł)

Dokumenty do pobrania:

pdf

Tabela opłat i prowizji

Rozmiar : 299.89 kb
Dodanie : 2015-05-14
Modyfikacja : 2016-07-20
docm

Wniosek o udzielenie poręczenia

Rozmiar : 88.99 kb
Dodanie : 2015-05-14
Modyfikacja : 2018-02-22
pdf

Regulamin udzielania poręczeń wadialnych

Rozmiar : 733.34 kb
Dodanie : 2015-05-14
Modyfikacja : 2018-02-22
pdf

Zaświadczenie z PARP

Rozmiar : 502.82 kb
Dodanie : 2018-02-22
Modyfikacja : 2018-02-22